Product and Process Innovations in Property Insurance for Individuals

Teresa Hanna Bednarczyk, Anna Jańska

Abstract


Increasing competition and the changing expectations of consumer insurance services determine the development of innovation and diffusion of innovation in the insurance sector. The aim of the study is to identify and synthetic characteristics of the main categories of innovation in the area of property insurance in Poland on the example of insurance of houses and apartments for individuals. The first part of the study presents the essence of innovation in insurance and their classification. The main part of this paper is the empirical identification of the product and process innovations in the insurances of houses and apartments for individuals. The research showed that most innovations in this area consists in introducing numerous modifications and adaptation of solutions from other areas of insurance, which makes that these innovations there are incremental rather than radical. The research also provide a good starting point for leading further research.


Keywords


innovations; property insurance; insurance of houses and flats

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Błach J., Innowacje finansowe i ich znaczenie we współczesnym systemie finansowym – identyfikacja i systematyzacja problemu, „eFinanse” 2011 , nr 7(3).

Grzywaczewska K., Ubezpieczyciel zmienia się dla klienta, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2015, nr 3.

Jaworski M., Polisa mieszkaniowa na dwa lub trzy lata o 5–15 proc. tańsza, „Gazeta Prawna”, 1 września 2009 [http://biznes.gazetaprawna.pl, data dostępu: 08.06.2015].

Klepuszewski R., Nieoczywisty wybór, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2015, nr 2.

Kotecki T., Dmowski S., Nie ma przyszłości bez nowych technologii, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2015, nr 3.

Kulik G., Zmiany proklienckie w likwidacji szkód, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2015, nr 3.

Makowiecki A., Ubezpieczenia majątkowe: szybki tryb wypłaty odszkodowań w Avivie, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, 4 lipca 2014 [www.gu.com.pl, data dostępu: 08.06.2015].

Marcinkowska M., Innowacje finansowe w bankach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomika” 2012, nr 266.

Menhart M., Pyka A., Ebersberger B., Hanusch H., Product Innovation and Population Dynamics in the German Insurance Market, “Beitrag” 2003, No. 240.

Njegomir V., Demko Rihter J., Innovations of Insurance Companies and Investment Funds, “Management Journal for Theory and Practice Management” 2013, No. 68.

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 2, publikacja OECD i Eurostatu 2005, MNiSzW, Warszawa 2008.

Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960.

Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1999.

Swiss Re, Product Innovation in Non-Life Insurance Markets. Where Little “I” Meets Big “I”, “Sigma” 2011, No. 4.

Szejnoch T., Od prawie wszystkich ryzyk, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2015, nr 2.

Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Wieczorek-Kosmala M., Obszary i kierunki rozwoju innowacji produktowych w ubezpieczeniach majątkowych, [w:] T. Michalski (red.), Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach finansowych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.

Zielewski P., Osobisty asystent od wszystkiego, „Forbes”, 2 marca 2010 [www.forbes.pl, data dostępu: 09.06.2015].

Materiały źródłowe

Aviva, 2014, Gwarancja szybkiej wypłaty, www.aviva.pl [data dostępu: 06.06.2015].

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 2013, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Compensa Mój Dom (19050), Warszawa.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 2014, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rodzina II (19044), Warszawa.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 2015, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dom Max, Warszawa.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 2014, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, Warszawa.

Link4, 2014, Kupuj polisy LINK4. Płać punktami Payback, 18 listopada 2013, www.link4.pl [data dostępu: 08.06.2015].

PZU S.A., 2015, Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Dom, Warszawa.

STU Ergo Hestia S.A., 2013, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7, Sopot.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 2014, Ogólne Warunki Ubezpieczeń Ubezpieczenie Twój DOM Plus, Łódź.

TUiR Allianz Polska S.A., 2014, Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny dom, Warszawa.

TUiR Allianz Polska S.A., 2014, Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny dom plus, Warszawa.

TUiR Warta S.A., 2014, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Dom Plus, Warszawa.

TUiR Warta S.A., 2014, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Dom Komfort Plus, Warszawa.

www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_roczne/dzne_roczne.html [data dostępu: 06.06.2015].

www.piu.org.pl/aktualnosci/project/1875/pagination/1 [data dostępu: 02.06.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.45
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:23
Data złożenia artykułu: 2015-06-17 10:56:33


Statistics


Total abstract view - 1589
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Teresa Hanna Bednarczyk, Anna Jańska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.