Ograniczanie złożoności banków – analiza wybranych tendencji

Adam Nosowski

Streszczenie w języku polskim


Banki jako organizacje mają naturalną tendencję do złożoności i jako takie potrzebują jej monitorowania i ograniczania. Złożoność banku przejawia się na poziomie modelu biznesowego i strategii, rozwiązań organizacyjno-strukturalnych, procesów biznesowych, kultury organizacyjnej oraz oferty produktowo-usługowej, a generuje wyzwania w zakresie zarządzania m.in. w aspekcie organizacyjnym, finansowym czy zarządzania ryzykiem, a także w kwestiach transparentności funkcjonowania. Mimo ponad 20-letnich doświadczeń banków z inicjatywami reorganizacyjnymi, kwestie problematyczne w zakresie szeroko rozumianej złożoności i nieracjonalności wciąż pozostają, a dodatkowo pojawiają się nowe. Inicjatywy upraszczające podejmowane w zakresie ograniczania złożoności powinny być procesem ciągłym, wynikającym z przyjętej koncepcji zarządzania złożonością.


Słowa kluczowe


bankowe modele biznesowe; złożoność instytucji bankowych; upraszczanie modeli działania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angelis J., Macintyre M., Parry G. (eds.), Service Design and Delivery, Springer Science+Business Media, LLC, New York 2011.

Boot A.W.A., Banking at the Crossroads: How to Deal with Marketability and Complexity?, “Review of Development Finance” 2011, No. 1.

Cetorelli N., Goldberg L.S., Measures of Complexity of Global Banks, “Economic Policy Review” 2014, Vol. 20, No. 2.

Cetorelli N., McAndrews J., Traina J., Evolution in Bank Complexity, “Economic Policy Review” 2014, Vol. 20, No. 2.

Collinson S., Jay M., From Complexity to Simplicity: Unleash Your Organisation’s Potential, Palgrave Macmillan, 2012.

Eistert T., Ullrich M., Reducing Complexity in Retail Banking: Simple Wins Every Time, A.T. Kearney Inc., Chicago 2013.

Global Banking Outlook 2015. Transforming Banking for the Next Generation, EYGM Limited, 2015.

Global Brand Simplicity Index 2014, Siegel+Gale 2014.

Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Mersch Y., Finance in an Environment of Downsizing Banks, 2014, www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140524.en.html [data dostępu: 10.05.2015].

Nosowski A., Bankowe modele biznesowe – ewolucja czy innowacja, „Annales Univeritatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2010, Vol. XLIV, z. 2.

Nosowski A., Rola projektowania w tworzeniu usług finansowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, z, 4.

Retail Banking 2020: Evolution or Revolution?, PWC 2014.

Sargut G., Gunther McGrath R., Jak żyć ze złożonością?, „Harvard Business Review Polska” 2012, lipiec – sierpień.

True Cost of Complexity in the Banking Sector, Simplicity Partnership LLP, 2012.

Whitmer A., Banking by Design: a New Way to Bank, 2012, www.sooverthis.com/banking-by-design-a-new-way-to-bank [data dostępu: 10.05.2015].

Zwicky J., Simplicity in Banking is Anything But Simple, “The Financial Brand”, 29 January 2014, http://thefinancialbrand.com/36434/bank-simplicity-design-customer-experience-zwicky [data dostępu: 10.04.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.435
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:43
Data złożenia artykułu: 2015-06-17 14:37:13

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Adam Nosowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.