Pieniądz gotówkowy czy bezgotówkowy?

Judyta Przyłuska-Schmitt

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z pozbycia się gotówki na rzecz obrotu bezgotówkowego. Analizie poddano dane dotyczące obrotu bezgotówkowego w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Ponadto opisano szwedzki model płatności bezgotówkowych. W podsumowaniu zostały przedstawione scenariusze możliwych rozwiązań. Z analizy wynika, że rzeczywiste powody ograniczenia obrotu gotówkowego mogą być zupełnie inne niż walka z korupcją, szarą strefą czy przestępstwami fiansowymi, a zmiany nawyków płynnościowych zachodzą w społeczeństwie bardzo powolnie. Mimo to istnieje ważny element, który może przeważyć na korzyść obrotu bezgotówkowego – jest nim wygoda w dokonywaniu transakcji bezgotówkowych.


Słowa kluczowe


pieniądz gotówkowy; obrót bezgotówkowy; instytucje zaufania publicznego; szara strefa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ahlfort, K., 2015. Cashless future for Sweden? Popularity of Swish hastens digitalisation of country's money. [Online] https://www.kth.se/en/forskning/artiklar/cashless-future-for-sweden-1.597792 [access: 3.02.2016].

Cœuré, B., 2014. Life below zero: Learning about negative interest rates, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140909.en.html [access: 15.01.2018].

CNB, 2016. Financial stability report 2015/2016, Czech National Bank.

Henley, J., 2016. Sweden leads the race to become cashless society, https://www.theguardian.com/business/2016/jun/04/sweden-cashless-society-cards-phone-apps-leading-europe [access: 15.10.2016].

Hannoun, H., 2015. Ultra-low or negative interest rates: what they mean for financial stability and growth, https://www.bis.org/speeches/sp150424.pdf [access: 1.06.2017].

Liman, L. i Magnusson, N., 2017. In Cashless Sweden, Even God Now Takes Collection Via an App, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-14/in-cashless-sweden-even-god-now-takes-collection-via-an-app [access: 15.05.2017].

MASTERINDEX, 2017. Pan-European e-commerce and new payment trends, https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2017/03/Masterindex-2017.pdf [access: 20.05.2018].

NBP, 2016, Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2015 r. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/porownanie_UE_2015.pdf [access: 10.05.2017].

Pressegespräch „Zahlungsverhalten in Deutschland 2014“ Dritte Studie über die Verwendung von Bargeld und unbaren Zahlungsinstrumenten Carl-Ludwig Thiele, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, 2015.

Thiele, C., 2015. Zahlungsverhalten in Deutschland 2014, https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Studien/zahlungsverhalten_in_deutschland_2014_praesentation.pdf?__blob=publicationFile [access: 15.05.2018].

Trading Economics, 2018. Sweden Money Supply M0 2008-2018, https://tradingeconomics.com/sweden/money-supply-m0 [access: 25.05.2018].

Zieliński, T., 2013. Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Vol. XLVII, 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.6.87-96
Data publikacji: 2019-07-18 10:28:36
Data złożenia artykułu: 2018-06-20 18:14:07


Statystyki

Widoczność abstraktów - 281
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Judyta Przyłuska Schmitt

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.