NewConnect na tle alternatywnych systemów obrotu w Europie. Nieprawidłowości funkcjonowania polskiego rynku ASO

Roman Asyngier

Streszczenie w języku polskim


Artykuł prezentuje analizę danych statystycznych pokazującą rozwój rynku NewConnect oraz jego pozycję na tle innych alternatywnych systemów obrotu w Europie. Ma to posłużyć realizacji celu artykułu, jakim jest zdefiniowanie obszarów działalności rynku NewConnect, które hamują jego rozwój. Na bazie rozwiązań organizacyjnych i prawnych stosowanych przez wybrane rynki europejskie zostaną wskazane działania, które mogłyby zostać przez organizatora rynku NewConnect implementowane w celu wyeliminowania problemów jego funkcjonowania.

Słowa kluczowe


NewConnect; alternatywny system obrotu; rynek kapitałowy; regulacje; opłaty wstępne; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AIM rules for Nominated Advisers: http://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/aim/publications/aim-rules-for-nominated-advisers.pdf

Alternative Markets/Segments in equity analysis: http://grahambishop.com/DocumentStore/d9cf5651-f676-4160-ab65-70b9e6ee6928.pdf

Arcot S., Black J., Owen G. (2007), From local to global The rise of AIM as a stock market for growing companies, A comprehensive report analyzing the growth of AIM, The London School of Economics and Political Science, pp. 18–30.

Doidge C., Karolyi G.A., Stulz R.M. (2007), Has New York become less competitive in global markets? Evaluating foreign listing choices over time, European Corporate Governance Institute, Finance Working Paper No. 173/2007

European Union (2004), Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council. Markets in Financial Instruments Directive, released April 21st.

Gomber P., Gsell M. (2006), Catching up with Technology – The Impact of Regulatory Changes on ECNs/MTFs and the Trading Venue Landscape in Europe, Competition and Regulation in Network Industries, Vol. 1, No. 4, pp. 535–557

Hilton A. (ed.) (2008), AIM: The Growth Market of the Word, Newsdesk Communications Ltd., London, p. 1-117

Mendoza J.M. (2008), Securities regulation in low-tier listing venues: The rise of the Alternative Investment Market, Fordham Journal of Corporate & Financial Law, Volume 13, Issue 2, pp. 257–328

Pastusiak R. (2007), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym: operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego, CeDeWu, Warsaw
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.9
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:03


Statystyki

Widoczność abstraktów - 366
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia