Próba oceny efektywności banków komercyjnych za pomocą metody DEA

Adam Marek Kopiński, Dariusz Stanisław Porębski

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono społeczną rolę banków komercyjnych i podjęto próbę badania efektywności banków komercyjnych z wykorzystaniem metody Data Envelopment Analysis (DEA). Zebrano dane znanych, rozwijających się banków komercyjnych. Przeprowadzono badania na danych z lat 2012–2014. Analizy dokonano, opierając się na modelu CCR ukierunkowanego na nakłady.


Słowa kluczowe


efektywność; banki; metoda; metoda DEA

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies Data Development Analysis, “Management Science” 1984, No. 30.

Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E.L., Measuring the Efficiency of Decision Making Units, “European Journal of Operational Research” 1978, No. 2.

Gospodarowicz A., Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.

Guzik B., Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA, Badania Operacyjne i Decyzje Nr 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.

Kucharski A., Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej, wyd. 2, Wydawnictwo KBO, Łódź 2014.

Perek A., Wykorzystanie metody DEA do oceny banków spółdzielczych w Polsce, „Economics and Management” 2014, nr 3.

Stola E., Efektywność techniczna a efektywność finansowa banków komercyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 639.

Ziębicki B., Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.257
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:34
Data złożenia artykułu: 2015-06-22 13:42:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 768
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Adam Marek Kopiński, Dariusz Stanisław Porębski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.