Attempting to Evaluate the Effectiveness of the Commercial Banks Using Data Envelopment Analysis

Adam Marek Kopiński, Dariusz Stanisław Porębski

Abstract


The paper presents commercial banks and their important social role. In another part, the author tried to study the efficiency of commercial banks using the method of Data Envelopment Analysis (DEA). Data was gathered from developing and well-known commercial banks. Research was conducted on data from the years 2012–2014. The analysis was based on the following CCR model focused on input value.


Keywords


efficiency; bank; Data Envelopment Analysis

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies Data Development Analysis, “Management Science” 1984, No. 30.

Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E.L., Measuring the Efficiency of Decision Making Units, “European Journal of Operational Research” 1978, No. 2.

Gospodarowicz A., Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.

Guzik B., Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA, Badania Operacyjne i Decyzje Nr 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.

Kucharski A., Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej, wyd. 2, Wydawnictwo KBO, Łódź 2014.

Perek A., Wykorzystanie metody DEA do oceny banków spółdzielczych w Polsce, „Economics and Management” 2014, nr 3.

Stola E., Efektywność techniczna a efektywność finansowa banków komercyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 639.

Ziębicki B., Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.257
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:34
Data złożenia artykułu: 2015-06-22 13:42:54


Statistics


Total abstract view - 903
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Adam Marek Kopiński, Dariusz Stanisław Porębski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.