Wpływ zmiennych makroekonomicznych na dochody podatkowe: badanie empiryczne przy użyciu modelu VEC

Robert Matusiak

Streszczenie w języku polskim


Dochody podatkowe są ważną determinantą wzrostu i rozwoju gospodarczego każdego kraju. Istotne jest poznanie wpływu produktu krajowego brutto, wydatków rządowych, inwestycji, eksportu i importu na wpływy podatkowe w Polsce. Biorąc pod uwagę istotne znacznie dochodów podatków i postać danych jako kwartalne  szeregi czasowe z lat 2002-2018 wybrano model VEC jako metoda badania. Badanie to ma na celu opracowanie modelu VEC z optymalnym opóźnieniem do analizy zależności między dochodami podatkowymi a produktem krajowym brutto, inwestycjami, wydatkami rządowymi, eksportem i importem.


Słowa kluczowe


dochodowy podatkowe; VEC; produkt krajowy brutto; wydatki rządowe; spożycie; inwestycje; saldo obrotów

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Engle R. F.; Granger C., Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, “Econometrica”, 1987, Nr 55/2.

Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004.

Granger C., Testing for causality: A personal viewpoint, “Journal of Economic Dynamics and Control”,1980, Nr 1.

Johansen S., Juselius K., Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration—With Applications to the Demand for Money, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, 1980, 52/2.

Kusideł E., Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowywania, Absolwent, Łódź 2000.

Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2005.

Romer C.D, Romer D.H., The macroeconomic effects of tax changes: estimates based on a new measure of fiscal shocks, “The American Economic Review”, 2010, Nr 100/3.

Stempińska J., Osińska M. Kośko M., Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń 2007.

Szczodrowski, G., Polski system podatkowy, Warszawa, PWN, 2007.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.5.39-46
Data publikacji: 2019-05-10 10:46:35
Data złożenia artykułu: 2018-08-02 12:53:44

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Robert Matusiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.