Czarny PR na polskim rynku kapitałowym

Elżbieta Aniela Kubińska

Streszczenie w języku polskim


Klasycznym przykładem kampanii czarnego PR-u na polskim rynku kapitałowym jest sprawa Broker FM. Mechanizmy działania kampanii czarnego PR-u są zbliżone w badanych przypadkach, łączy je podobna reakcja inwestorów na negatywne informacje. Istotnym elementem kampanii jest działanie efektu świeżości, kontrastowej teorii podobieństwa. Kolejną cechą charakterystyczną kampanii czarnego PR-u jest to, że ceny aktywów reagują bardziej intensywnie na informacje negatywne niż pozytywne oraz to, że inwestorzy reagują zbyt silnie na wiadomości niepotwierdzone, zaś przejawiają konserwatyzm w stosunku do precyzyjnych i jasnych sygnałów. W przypadku wprowadzania akcji Broker FM na giełdę istotnym elementem był również fakt, że rynek pierwotny jest bardziej ryzykowny od rynku wtórnego.


Słowa kluczowe


finanse behawioralne; efekt świeżości; efekt pierwszeństwa; kontrastowa teoria podobieństwa; szum informacyjny; efektywność informacyjna rynków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abarbanell J.S., Bernard V.L., Tests of Analysts’ Overreaction/Underreaction to Earnings Information as an Explanation for Anomalous Stock Price, “The Journal of Finance” 1992, Vol. 47, No. 3.

Abreu D., Brunnermeier M., Synchronization Risk and Delayed Arbitrage, “Journal of Financial Economics” 2002, No. 66.

Barberis N., Shleifer A., Vishny R.W., A Model of Investor Sentiment, “Journal of Financial Economics” 1998, No. 49.

Bernard V.L., Thomas J.K., Evidence that Stock Prices Do Not Fully Reflect the Implications of Current Earnings for Future Earnings, “Journal of Accounting and Economics” 1990, Vol. 13, No. 4.

Bernard V.L., Thomas J.K., Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed Price Response or Risk Premium?, “Journal of Accounting Research” 1989, No. 27.

Black F., Noise, “The Journal of Finance” 1986, Vol. 41, No. 3.

Bloomfield R., Libby R., Nelson M.W., Underreactions, Overreactions and Moderated Confidence, “Journal of Financial Markets” 2000, Vol. 3, No. 2.

Bloomfield R., Libby R., Nelson M.W, Under-Reactions and Over-Reactions: the Influence of Information Reliability and Portfolio Formation Rules, SSRN Electronic Paper, 1998, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=132168 [data dostępu: 10.06.2015].

Broker FM pozywa CR Media i Czarzastego, 9 sierpnia 2004, fanfm.strefa.pl/fakty/fakty.php?nid=1265&pg=3&cat=0 [data dostępu: 10.06.2015].

Campbell J.Y., Shiller R.J., Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends, “Journal of Finance” 1988, Vol. 43, No. 3.

CR Media Consulting broni swego raportu, 10 sierpnia 2004, wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2222056.html [data dostępu: 10.06.2015].

CR Media Consulting krytykuje plany Broker FM, 16 czerwca 2004, wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2133621.html [data dostępu: 10.06.2015].

Czarny PR – teoria i praktyka w Polsce i nie tylko, 19 marca 2012, www.kampanianegatywna.pl/marketing/59-czarny-pr-teoria-i-praktyka-w-polsce-i-nie-tylko.html [data dostępu: 10.06.2015].

Das S., Levine C.B., Sivaramakrishnan K., Earnings Predictability and Bias in Analysts’ Earnings Forecasts, “The Accounting Review” 1998, Vol. 73, No. 2.

DeBondt W.F.M., Thaler R.H., Do Security Analysts Overreact?, “American Economic Review” 1990, No. 80.

De Long J.B., Shleifer A., Summers L.H., Waldmann R.J., The Survival of Noise Traders in Financial Markets, “The Journal of Business” 1991, Vol. 64, No. 1.

Demersi E., Joos P., IPO Failure Risk, “Journal of Accounting Research” 2007, Vol. 45, No. 2.

Dziawgo D., Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Dziawgo D., Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych, „Akcjonariusz” 2010, nr 1.

Fama E.F., Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work, “Journal of Finance” 1970, Vol. 25, No. 2.

Fama E.F., French K.R., New Lists: Fundamentals and Survival Rates, “Journal of Financial Economics” 2004, No. 73.

Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk, “Econometrica” 1979, Vol. 47, No. 2.

Langberg N., Sivaramakrishnan K., Voluntary Disclosures and Analyst Feedback, “Journal of Accounting Research” 2010, Vol. 48, No. 3.

Lowery M., Officer M.S., Schwert G.W., The Variability of IPO Initial Returns, “The Journal of Finance” 2010, Vol. 65, No. 2.

Macierzyński W., Public relations w opinii Polaków, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2008.

Miller N., Campbell D.T., Recency and Primacy in Persuasion as a Function of the Timing of Speeches and Measurements, “Journal of Abnormal and Social Psychology” 1959, No. 59 (January).

Pound J., Zeckhauser R., Clearly Heard on the Street: the Effect of Takeover Rumors on Stock Prices, “The Journal of Business” 1990, Vol. 63, No. 3.

Ritter J.R., Welch I., A Review of IPO Activity, Pricing, and Allocations, “The Journal of Finance” 2002, Vol. 57, No. 4.

Stickiel S.E., The Anatomy of the Performance of Buy and Sell Recommendations, “Financial Analysts Journal” 1995, Vol. 51.

Tversky A., Features of Similarity, ”Psychological Review” 1977, No. 84.

Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Womack K.L., Do Brokerage Analysts’ Recommendations Have Investment Value?, “The Journal of Finance” 1996, Vol. 51, No. 1.

www.unilever.pl/o-nas/historia/wpolsce/poznan [data dostępu: 10.06.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.301
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:36
Data złożenia artykułu: 2015-06-24 09:43:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 639
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Elżbieta Aniela Kubińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.