W poszukiwaniu efektywnego systemu podatków samorządowych

Beata Guziejewska

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto problem racjonalnego kształtowania systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności podatków lokalnych, w kontekście problemu iluzji fiskalnych. Badania oparto przede wszystkim na ogólnej analizie statystycznej wpływów z podatku od nieruchomości w Polsce oraz wybranych wnioskach z przeprowadzonych dziesięciu pogłębionych wywiadów z radnymi wybranej Rady Miejskiej. Wyniki badań wskazują na szeroki zakres iluzji fiskalnych będący konsekwencją systemu finansowania samorządu terytorialnego w Polsce, opartego w przeważającej mierze na dochodach transferowych z budżetu państwa, a nie na podatkach lokalnych.


Słowa kluczowe


finanse samorządu terytorialnego; podatki lokalne; metody finansowania samorządów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Etel E. (red.), Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2003.

Felis P., Główne koncepcje podatku od nieruchomości, [w:] S. Owsiak (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014.

Guziejewska B., Efektywność finansów samorządu terytorialnego, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 5–6.

Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2001.

Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, 4th ed., McGraw-Hill Book Company, 1973.

Neneman J., Swianiewicz P., Co PIT komunalny znaczy dla finansów samorządowych?, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.

Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Prezentacja J.M. Czajkowskiego na Konferencji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych pt. „Propozycja zmiany zasad kształtowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych w Polsce”, Wydział Prawa i Administracji, Łódź, 16 marca 2015 r.

Roczniki Statystyczne GUS, Warszawa 1999–2014.

Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górniak R., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014–2020, Raport MRR, styczeń 2013.

Stiglitz J.E., Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Company, New York – London 1988.

Swianiewicz P., Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004.

Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.275
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:20
Data złożenia artykułu: 2015-06-25 07:38:24


Statystyki

Widoczność abstraktów - 453
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Beata Guziejewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.