Assessment of consumer innovativeness - comparative research among consumers 60+ and the Y generation on the example of the smartphone

Sylwia Badowska

Abstract


Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań własnych dotyczących porównania konsumenckiej innowacyjności wśród młodych i starszych konsumentów na przykładzie smartfona. Aby zweryfikować cel badań, przeprowadzono sondaż wśród przedstawicieli pokolenia Y i konsumentów w wieku 60+ na przełomie lat 2014-2016 r. przy zastosowaniu techniki PAPI. Wyniki sugerują, że poziom innowacyjności konsumenckiej wydaje się wyższy dla badanych młodych konsumentów niż konsumentów-seniorów. Zatem, chociaż innowacyjność konsumencka wydaje się cechą indywidualną i wrodzoną, wiek może wpływać na to zjawisko. Wyniki pokazują, że konstrukt innowacyjność konsumencka może być stosowana w procesie segmentacji i wydaje się być przydatny do opracowania strategii marketingowych innowacyjnych produktów technologicznych, które stają się coraz ważniejsze w koszyku konsumentów w każdym wieku.


Keywords


consumer innovativeness; generation Y; elderly consumers; consumers 60+; smartphone

Full Text:

PDF

References


Badowska,S., Social Influence and a Process of Acceptance and Use of a Technological Product by the Elderly Consumers, ‘Annales’, 2017, Sectio H, vol. LI, 2.

Bass, F., A new product growth for model consumer durables, ‘Management Science’, 1969, no. 15 (5).

Burns, D.J, and Krampf, R,F. A semiotic perspective on innovative behavior. Developments in marketing science. 15th Annual Conference, ‘Academy of Marketing Science’, 1991, vol. 14.

Central Statistical Office of Poland (2014), Prognoza ludności na lata 2014–2050, http://stat.gov.pl/ (access: 17.02.2017).

Foxall, G. R., Consumer innovativeness: Novelty-seeking, creativity and cognitive style, ‘Research in Consumer Behavior’, 1988, no. 3.

Foxall, G. R., Cognitive styles of consumer initiators, ‘Technovation’, 1995, no. 15(5).

Gatignon, H., and Robertson, T. S., Innovative decision processes, in: T. S. Robertson i H. H. Kassarjian (red.), ‘Handbook of consumer behavior’, Upper Saddle River, Prentice-Hall, New York, 1991.

Goldsmith, R.E., and Goldsmith, E.B., An empirical study of overlap of innovativeness, ‘Psychological Reports’, 1996, vol. 79.

Hirschman E. C., Innovativeness, novelty seeking, and consumer creativity, ‘Journal of Consumer Research’, 1980, no. 7(3).

Midgley D. F., and Dowling G. R., A longitudinal-study of product form innovation — The interaction between predispositions and social messages, ‘Journal of Consumer Research’, 1993, no. 19(4).

Steenkamp, J. B. E. M., Hofstede, F., and Wedel, M., A cross-national investigation into the individual and national cultural antecedents of consumer innovativeness, ‘Journal of Marketing’, 1999, no. 63(2).

Foxall G. R., Goldsmith R. E., and Brown S., Consumer psychology for marketing, International Thomson Business Press, London, 1998.

Rogers E. M., Diffusion of innovations, Free Press, New York, 1962.

Rogers, E. M., and Shoemaker, F. F., Communications of innovations, The Free Press, New York, 1971.

Snyder, C.R., and Fromkin, H.C., Uniqueness: the human pursuit of difference, Plenum, New York, 1980.

Truong Y., A cross-country study of consumer innovativeness and technological service innovation, ‘Journal of Retailing and Consumer Services’, 2013, no. 20.

Vandecasteele B., and Geuens M., Motivated Consumer Innovativeness: Concept, measurement, and validation. ‘International Journal of Research in Marketing’, 2010, no. 27.

Venkatraman, M. P., and Price, L. L., Differentiating between cognitive and sensory innovativeness: Concepts, measurement, and implications, ‘Journal of Business Research’, 1990, no. 20(4).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.5.7-16
Data publikacji: 2019-05-10 10:46:32
Data złożenia artykułu: 2018-09-13 11:55:24


Statistics


Total abstract view - 711
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Sylwia Badowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.