Analiza deficytu sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2007-2012

Tomasz Budzyński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Słowa kluczowe


finanse publiczne; deficyt budżetowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w roku 2012, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2013.

Carnot N., The composition of fiscal adjustment: some principles, ECFIN Economic Brief, 23/2013.

Ciak J., Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.

European Economic Forecast. Spring 2013, “European Economy” 2013, no. 2.

Monitor konwergencji nominalnej, Ministerstwo Finansów, 2013, nr 9.

Program konwergencji. Aktualizacja 2012, Rada Ministrów, Warszawa 2012.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2012, Rada Ministrów, Warszawa 2013.

Strategia zarządzania długiem publicznym w latach 2014–2017, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.

Uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2014, Rada Ministrów, Warszawa 2013.

Wernik A., Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.45
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:04


Statystyki

Widoczność abstraktów - 279
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia