Analysis of public finance sector deficit in Poland in the years 2007-2012

Tomasz Budzyński

Abstract


The major problem of public finance system in Poland is the deficit of general government. Al- though budget imbalance is not a new case, the deficit has deepened, especially in 2009–2010. Poland has implemented partly successful fiscal consolidation, which is not aimed at promoting a growth- friendly approach to consolidation design. The fiscal consolidation is the spending based adjustment.

Keywords


public finances; budget deficit

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w roku 2012, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2013.

Carnot N., The composition of fiscal adjustment: some principles, ECFIN Economic Brief, 23/2013.

Ciak J., Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.

European Economic Forecast. Spring 2013, “European Economy” 2013, no. 2.

Monitor konwergencji nominalnej, Ministerstwo Finansów, 2013, nr 9.

Program konwergencji. Aktualizacja 2012, Rada Ministrów, Warszawa 2012.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2012, Rada Ministrów, Warszawa 2013.

Strategia zarządzania długiem publicznym w latach 2014–2017, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.

Uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2014, Rada Ministrów, Warszawa 2013.

Wernik A., Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.45
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:04


Statistics


Total abstract view - 702
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia