Artificial intelligence and its socially responsible use in the modern economy

Bartłomiej Zinczuk

Abstract


Obserwowany na przestrzeni kilkunastu lat dynamiczny postęp technologiczny w dziedzinie informatyki wpłynął na rozwój sztucznej inteligencji.  Celem niniejszego artykułu jest ukazanie kluczowych zagadnień związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa w aspekcie jej społecznie odpowiedzialnego wykorzystania we współczesnej gospodarce. W artykule uwaga Autora skupiona została na charakterystyce sztucznej inteligencji, opisie wybranych obszarów jej zastosowania oraz na ukazaniu korzyści, ograniczeń i dylematów wynikających z zastosowania sztucznej inteligencji we współczesnej gospodarce.  Podstawę prezentowanych w artykule rozważań stanowiły studia literatury krajowej i zagranicznej oraz raporty firm analityczno-doradczych.


Keywords


artificial intelligence, Big Data, social responsibility, new economy

Full Text:

PDF

References


Business Insider, Profesor Hawking znów ostrzega ludzkość, 2018, https://businessinsider.com.pl/technologie/profesor-stephen-hawking-o-sztucznej-inteligencji/ph31g7z (access 20.08.2018).

FXMag, Czy Elon Musk boi się sztucznej inteligencji?,2018, https://www.fxmag.pl/artykul/elon-musk-wyraza-obawe-wobec-sztucznej-inteligencji (access 21.08.2018).

Gartner, AI Technologies Will Be in Almost Every New Software Product by 2020, Gartner Press Releases 2017, https://www.gartner.com/newsroom/id/3763265 (access 26.07.2018).

Gazeta Ubezpieczeniowa, Złośliwe wykorzystanie sztucznej inteligencji, 2018, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=66209:zoliwe-wykorzystanie-sztucznej-inteligencji&catid=53:wiat&Itemid=107 (access 25.08.2018).

Krukowska M., Finanse w wyścigu po sztuczną inteligencję, „Obserwator finansowy”, 2018, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/finanse-w-wyscigu-po-sztuczna-inteligencje/ (access 16.08.2018).

Kurzweil R., The Age of Intelligent Machines, The MIT Press, 1992.

LawIt, http://lawit.pl/2017/07/18/sztuczna-inteligencja-vs-prawnik (access 03.07.2018).

Malicious AI Report, The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation, 2018, https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1802/1802.07228.pdf (access 21.08.2018).

McCarthy J., Minsky M.L., Rochester N., Shannon C.E., A proposal for the 1956 Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, New Hampshire 1955 [in:] “AI Magazine” 2006, Vol. 27, No. 4, p. 12-14.

McKinsey & Company Report, The AI revolution. Jak sztuczna inteligencja zmieni biznes w Polsce, McKinsey & Company, Forbes Polska 2017, https://mckinsey.pl/publikacje/raport-rewolucja-ai-jak-sztuczna-inteligencja-zmieni-biznes-w-polsce (access 07.07.2018).

Minsky M. (ed.), Semantic information processing, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1968.

PAP (Polska Agencja Prasowa), Robotyka i sztuczna inteligencja wpłyną na rynek pracy, 2017, http://www.pap.pl/aktualnosci/news,874350,robotyka-i-sztuczna-inteligencja-beda-mialy-rosnacy-wplyw-na-miejsca-pracy.html (access 20.08.2018)

Pfeiffer S., The Vision of “Industrie 4.0” in the Making—a Case of Future Told, Tamed, and Traded, “Nanoethics” 2017, Vol 11.

PIM (Polska Izba Motoryzacji), Autonomiczne pojazdy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, 2017, http://pim.pl/autonomiczne-pojazdy-z-wykorzystaniem-sztucznej-inteligencji/ (access 14.08.2018).

Różanowski K., Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse i zagrożenia, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki” 2007, No. 2.

Schalkoff R. J., Artificial Intelligence: An Engineering Approach, McGraw-Hill College, 1990.

Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/sztuczna-inteligencja (access 16.06.2018).

Stadnicka D., Zielecki W., Sęp J., Koncepcja Przemysł 4.0 - ocena możliwości wdrożenia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, [in:] R. Knosala (ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, Vol. 1.

Wittbrodt P., Łapuńka I., Przemysł 4.0 – wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych, [in:] R. Knosala (ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, Vol. 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.5.125-133
Data publikacji: 2019-05-10 10:46:43
Data złożenia artykułu: 2018-09-15 16:28:47


Statistics


Total abstract view - 1088
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Bartłomiej Zinczuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.