Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI w.

Jacek Dariusz Tomaszewski

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem publikacji jest krytyczny przegląd badań poświęconych implikacjom finansjalizacji rynku towarów rolnych w pierwszej dekadzie XXI w. Wczesne badania wskazywały, że napływ spekulacyjnego kapitału portfelowego był głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen towarów rolnych oraz gwałtowny wzrost poziomu korelacji cen produktów rolnych z cenami akcji i ropy naftowej. Dostęp do bardziej szczegółowych danych na temat struktury inwestorów, uzyskany przez badaczy od 2010 r., jak również obserwacje zachowań rynku w okresie po globalnym kryzysie finansowym wskazują jednak na znacznie szersze spektrum czynników wpływających na kształtowanie cen towarów rolnych i znacznie mniej istotną rolę inwestycji portfelowych w tym procesie.


Słowa kluczowe


rynek towarowy; finansjalizacja; ryzyko rynkowe; instrumenty pochodne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Başak S., Pavlova A., A Model of Financialization of Commodities, “Working Paper, London Business” 2013, March.

Dumenil G., Levy D., Neoliberalism: the Crime and the Beneficiary, “Review” 2002, Vol. 25, No. 4.

Epstein G.A., Financialization and the World Economy, Edward Elgar Publishing, UK and Northampton, MA, USA, 2005.

Executive Summary: Excessive Speculation in the Wheat Market, Permanent Subcomittee on Investigations, U.S. Senate, [w:] Excessive Speculation in Agricultural Commodities: Selected Writings from 2008–2011, IATP Publishing, April 2011.

Froud J., Haslam C., Johal S., Williams K., Shareholder Value and Financialization: Consultancy Promises, Management Moves, “Economy and Society” 2000, No. 29.

Gilbert C.L., Pfuderer S., The Financialization of Food Commodity Markets, “University of Trento Working Paper” 2013, February.

Girardi D., A Brief Essay on the Financialization of Agricultural Commodity Markets, “MPRA Paper” 2012, No. 44771, October.

Gorton G., Rouwenhorst K.G., Facts and Fantasies About Commodity Futures, “Yale ICF Working Paper” 2004, No. 04-20, June.

Greider W., One World, Ready or Not: the Manic Logic of Global Capitalism, Simon & Schuster, New York 1997.

Hernandez M., Torrero M., Examining the Dynamic relationship Between Spot and Future Prices of Agricultural Commodities, “IFPRI Discussion Paper” 2010, June.

Irwin S.H., Sanders D.R., Financialization and Structural Change in Commodity Futures Markets, “Journal of Agricultural and Applied Economics” 2012, Vol. 44, No. 3.

Jayadev A., Epstein G.A., The Correlates of Rentier Returns in OECD Countries, “PERI Institute, University of Massachusetts, Working Paper Series” 2007, No. 123.

Masters M.W., White A.K., How Institutional Investors are Driving Up Food and Energy Prices, [w:] Excessive Speculation in Agricultural Commodities: Selected Writings from 2008–2011, “IATP Publishing” 2011, April.

Mayer J., The Growing Interdependence Between Financial and Commodity Markets, “UNCTAD Discussion Paper” 2009, No. 195.

OECD-FAO Agricultural Outlook 2011–2020, OECD Publishing and FAO, 2011.

Phillips K., Arrogant Capital: Washington, Wall Street and the Frustration of American Politics, Little, Brown and Company, New York 1996.

Phillips K., Wealth and Democracy: a Political History of the American Rich, Broadway Books, New York 2002.

Renewables 2012, Global Status Report.

Tang K., Xiong W., Index Investment and the Financialization of Commodities, “Financial Analyst Journal” 2012, Vol. 68, No. 6.

Tomaszewski J., Formy ekspozycji na ryzyko rynków surowcowych w portfelach inwestorów finansowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 50.

Tomaszewski J., Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach inwestorów finansowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Williams K., From Shareholder Value to Present-Day Capitalism, “Economy and Society” 2000, No. 29.

www.indexmundi.com [data dostępu: 10.06.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.601
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:51
Data złożenia artykułu: 2015-06-28 20:39:55


Statystyki

Widoczność abstraktów - 276
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Jacek Dariusz Tomaszewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.