Networking Conditions of the Development of a Strategy for Increasing an Enterprise Value

Bogusława Regina Ziółkowska

Abstract


Management strategies with respect of a networked organization are chosen on the basis of assessment of access to key resources and competences, and in the context of internal and external relationships with other network participants. Management of a networked organization requires activation of all network participants, exploiting the combined potential and enhancing the cohesion. The study aims to show changes observed in the field of development and implementation of network management systems. The article discusses factors determining an approach to network management which tends to abandon direct competitive struggle for the benefit of cooperation and other forms of collaborative relationships


Keywords


network environment; enterprise value; strategic management

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Achrol R.S., Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm, “Academy of Marketing Science Journal” 1997, Vol. 25, No. 1.

Bianchi P., Bellini N., Public Policies for Local Networks of Innovators, “Research Policy” 1991, No. 20(5).

Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.

Easton G., Araujo L., Market Exchange, Social Structures and Time, “European Journal of Marketing” 1994, No. 28(3).

Grandori A., Soda G., Inter-Firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms, “Organization Studies” 1995, No. 16(2).

Grądziel L., Organizacje sieciowe jako element rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 2012, http://grzadziel.pl/blog/organizacje-sieciowe-jako-element-strategii-rozwoju-malych-i-srednich-przedsiebiorstw [data dostępu: 10.04.2015].

Grudzewski W.M., Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 3.

Hakansson H., Snehota I., No Business is an Island: the Network Concept of Business Strategy, “Scandinavian Journal of Management” 2006.

Jarillo C., On Strategic Networks, “Strategic Management Journal” 1988, Vol. 9, No. 1.

Jędralska K., Kosiń P., Zarządzanie przez controlling w sieci wartości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.

Johanson J., Mattsson L.G., Marketing Investments and Market Investments in Industrial Networks, “International Journal of Research in Marketing” 1985, No. 2.

Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-opting Customer Competence, “Harvard Business Review” 2000, No. 78(1).

Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganiza¬cyjna, Difin, Warszawa 2012.

Thorelli H.B., Networks Between Markets and Hierarchies, “Strategic Management Journal” 1986, No. 7.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.759
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:59
Data złożenia artykułu: 2015-06-29 10:40:51


Statistics


Total abstract view - 283
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Bogusława Regina Ziółkowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.