Tożsamość spółdzielcza banku spółdzielczego na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie

Magdalena Golec

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.

Słowa kluczowe


banki spółdzielcze; zasady spółdzielcze; ograniczenia działalności banków spółdzielczych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ekstraklasa spółdzielcza, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2012, nr 5.

Golec M.M., Lokalność działalności banków spółdzielczych w Polsce, [w:] Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, M. Stefański (red.), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2012.

Golec M.M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.

Gospodarowicz A. (red.), Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Nasze kapitały prawie kapitalne, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2012, nr 7–8.

Piechowski A., Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna, „Ekonomia Społeczna” 2013, nr 1 (6).

Siudek T., Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Warszawa 2011.

Strumiński D., Twardowski D. (red.), Banki spółdzielcze w Polsce, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.

Szelągowska A., Polska bankowość spółdzielcza – wczoraj, dziś i jutro, [w:] Współczesna bankowość spółdzielcza, A. Szelągowska (red.), CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2011.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1982 r., Nr 30 poz. 210 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 r., Nr 119 poz. 1252 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.91
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia