Zagraniczne inwestycje kapitałowe banków komercyjnych działających w polskim sektorze bankowym

Zbigniew Korzeb

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Słowa kluczowe


banki; fuzje i przejęcia; przedsięwzięcia transgraniczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altunbaş Y., Marqués D., Mergers and Acquisitions and Bank Performance in Europe. The Role of Strategic Similarities, “Journal of Economics and Business” 2008, 60 (3), May–June.

Beitel P., Schiereck D., Wahrenburg M., Explaining the M&A Success in European Banks, “European Financial Management” 2004, 10 (1).

Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Principles of Corporate Finance, Ninth Edition, McGraw-Hill, New York 2008.

Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.

Devos E., Kadapakkam P.-R., Krishnamurthy S., How Do Mergers Create Value? A Comparison of Taxes, Market Power, and Efficiency Improvements as Explanations of Synergies, “Review of Financial Studies” 2009, 22 (3), March.

Flejterski S., Scenariusze rozwoju bankowości w Polsce w perspektywie lat 2010–2030, [w:] Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, J. Szambelańczyk (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.

Havrylchyk O., Jurzyk E., Profitability of Foreign Banks in Central and Eastern Europe: Does the entry mode matter?, “Economics of Transition” 2011, 19 (3), July.

Korzeb Z., Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, Difin, Warszawa 2010.

Machała R., Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006.

Michalski M., Ocena ex post efektywności fuzji i przejęć, [w:] Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Poteraj J., Procesy konsolidacyjne. Raiders & Targets w polskich instytucjach finansowych, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004.

Vander Vennet R., Cross-Border Mergers in European Banking and Bank Efficiency, Universiteit of Gent, Working Paper 152, September 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.101
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 427
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia