Model systemu ochrony instytucjonalnej (IPS) w polskich bankach spółdzielczych

Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy aktualnego i istotnego problemu zagrożenia bankructwem banków spółdzielczych w Polsce oraz opracowanego w tym kontekście modelu systemu ochrony instytucjonalnej (IPS) w polskich bankach spółdzielczych. Takie systemy zostały utworzone w dwóch stowarzyszeniach krajowych banków spółdzielczych jako spółdzielnie zarządzające programem ochrony instytucjonalnej (IPS). Zobowiązywały do tego również regulacje europejskie, w tym dyrektywa UE, poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów w ramach pakietu CRD IV/CRR. Celem autorów było potwierdzenie, czy system IPS znacząco poprawia bezpieczeństwo stowarzyszeń banków spółdzielczych i poszczególnych banków będących ich członkami. Podkreślono przy tym konieczność objęcia takim systemem wszystkich banków spółdzielczych, wówczas bowiem będzie możliwa całościowa analiza funkcjonowania takiego systemu, z uwzględnieniem jego głównych zalet i barier. Autorzy przeprowadzili własne studium przypadku oparte na Systemie Ochrony Zrzeszenia – BPS.


Słowa kluczowe


bank spółdzielczy; bezpieczeństwo fiansowe; płynność; model ochrony; ryzyko

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bellver, J.A., Royo, R.E.C., Romero-Civera, A., New Spanish banking conglomerates. Application of the analytic hierarchy process (AHP) to their market value, “International Research Journal of Finance and Economics” 2011, Vol. 78, pp. 71–82.

Climent-Serrano, S., Pavía, J.P., Determinants of profiability in Spanish financial institutions. Comparing aided and non-aided entities, “Journal of Business Economics and Management” 2015, Vol. 16(6), pp. 1170–1184. DOI: 10.3846/16111699.2013.801881.

Dec, P., Masiukiewicz, P., Aplikacja stress testów w bankowości, „Annales UMCS. Sectio h” 2012, Vol. 46(4), pp. 569–577.

Iwanicz-Drozdowska, M., Bezpieczeństwo rynku usług fiansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGh, Warszawa 2008.

Koleśnik, J., Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce – modelowe rozwiązania, „Annales UMCS. Sectio h” 2013, Vol. 47(3), pp. 283–291.

Masiukiewicz, P., Izmeneniya v sisteme fiansovoy bezopasnosti, na primere Respubliki Pol’sha, «Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii» 2014, No. 4, pp. 162–170.

Masiukiewicz, P., Management of Financial Safety Net in Poland, “Management Trends in Theory and Practice, Scientifi Papers”, Faculty of Management Science and Informatics, Institute of Management by University of Žilina 2013.

Miętki, Z., Instrumenty i mechanizmy wsparcia finansowego banków spółdzielczych, BODiE, Poznań 2017.

Ochocki, J., Banki spółdzielcze: IPS – i co dalej?, www.alebank.pl/banki-spoldzielcze-ips-i-co-dalej/?id=58608 [access: 14.08.2016].

Piechocka-Kałużna, A., Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 79(4).

Raport o sytuacji banków w 2017 r., KNF, Warszawa 2018.

Regnowski, P., Sytuacja finansowa polskich banków spółdzielczych w kontekście wprowadzenia pakietu CRR/CRD IV, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, nr 18(7), pp. 165–184.

Rolski, M., Banki spółdzielcze w Polsce – własność prywatna w służbie społeczności lokalnej czy przedsiębiorstwa nastawione na zysk?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 403, pp. 265–274.

Ryzyko dla banków spółdzielczych tkwi w ich mentalności, https://www.obserwatorfiansowy.pl/tematyka/bankowosc/najwieksze-ryzyka-dla-bankow-spoldzielczych-tkwi-w-ich-mentalnosci/ [access: 27.04.2018].

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 r., Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Warszawa 2017.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS za 2016 r., Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Warszawa 2017.

Stern, T., Regulating liquidity risks within institutional protection schemes, “Beijing law Review” 2014, No. 5. DOI: 10.4236/blr.2014.53020.

System ochrony Zrzeszenia BPS, www.bankbps.pl/o-grupie-bps/system-ochrony-zrzeszenia-bps [access: 26.02.2018].

The First Global Crisis of the 21st Century, A. Felton, C. Reinhart (eds.), Centre for Economic Policy Research, london 2008, www.voxeu.org [access: 20.12.2016].

Tuteja, T., Rozwój i działanie banków spółdzielczych po wejściu w życie pakietu CRD IV/CRR. Szanse czy zagrożenia dla spółdzielczości bankowej?, [in:] S. Wieteska, I.D. Czechowska (red.), Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Zygierewicz, M., Dylematy zmian instytucjonalnych w polskim sektorze banków spółdzielczych w świetle nowych europejskich regulacji nadzorczych oraz wyników ekonomicznych sektora, „Annales UMCS.

Sectio h” 2015, Vol. 48(4), pp. 275–290. DOI: 10.17951/h.2014.48.4.275.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.6.25-35
Data publikacji: 2019-07-18 10:28:28
Data złożenia artykułu: 2019-01-24 10:46:51


Statystyki

Widoczność abstraktów - 732
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.