Model of Institutional Protection Scheme in Polish Cooperatives Banks

Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz

Abstract


This paper concerns the current issue of the threat of bankruptcy of cooperative banks in Poland and the model of the Institutional Protection Scheme (IPS) in Polish cooperative banks developed in this context. Such systems have been established in two associations of national cooperative banks as cooperatives managing the IPS. It was also inflenced by European regulations, including the EU directive, through the introduction of appropriate provisions under the CRD IV/CRR package. The authors attempted to confim that the IPS system signifiantly improves the security of associations of cooperative banks and individual banks. Since it is necessary to cover all cooperative banking with this system, the specifiity of functioning of such a system is therefore analysed and its benefis and barriers were presented. The authors conducted their own case study based on the Cooperative – BPS Association Protection System.


Keywords


cooperative bank; financial safety; liquidity; protection scheme; risk

Full Text:

PDF

References


Bellver, J.A., Royo, R.E.C., Romero-Civera, A., New Spanish banking conglomerates. Application of the analytic hierarchy process (AHP) to their market value, “International Research Journal of Finance and Economics” 2011, Vol. 78, pp. 71–82.

Climent-Serrano, S., Pavía, J.P., Determinants of profiability in Spanish financial institutions. Comparing aided and non-aided entities, “Journal of Business Economics and Management” 2015, Vol. 16(6), pp. 1170–1184. DOI: 10.3846/16111699.2013.801881.

Dec, P., Masiukiewicz, P., Aplikacja stress testów w bankowości, „Annales UMCS. Sectio h” 2012, Vol. 46(4), pp. 569–577.

Iwanicz-Drozdowska, M., Bezpieczeństwo rynku usług fiansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGh, Warszawa 2008.

Koleśnik, J., Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce – modelowe rozwiązania, „Annales UMCS. Sectio h” 2013, Vol. 47(3), pp. 283–291.

Masiukiewicz, P., Izmeneniya v sisteme fiansovoy bezopasnosti, na primere Respubliki Pol’sha, «Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii» 2014, No. 4, pp. 162–170.

Masiukiewicz, P., Management of Financial Safety Net in Poland, “Management Trends in Theory and Practice, Scientifi Papers”, Faculty of Management Science and Informatics, Institute of Management by University of Žilina 2013.

Miętki, Z., Instrumenty i mechanizmy wsparcia finansowego banków spółdzielczych, BODiE, Poznań 2017.

Ochocki, J., Banki spółdzielcze: IPS – i co dalej?, www.alebank.pl/banki-spoldzielcze-ips-i-co-dalej/?id=58608 [access: 14.08.2016].

Piechocka-Kałużna, A., Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 79(4).

Raport o sytuacji banków w 2017 r., KNF, Warszawa 2018.

Regnowski, P., Sytuacja finansowa polskich banków spółdzielczych w kontekście wprowadzenia pakietu CRR/CRD IV, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, nr 18(7), pp. 165–184.

Rolski, M., Banki spółdzielcze w Polsce – własność prywatna w służbie społeczności lokalnej czy przedsiębiorstwa nastawione na zysk?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 403, pp. 265–274.

Ryzyko dla banków spółdzielczych tkwi w ich mentalności, https://www.obserwatorfiansowy.pl/tematyka/bankowosc/najwieksze-ryzyka-dla-bankow-spoldzielczych-tkwi-w-ich-mentalnosci/ [access: 27.04.2018].

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 r., Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Warszawa 2017.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS za 2016 r., Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Warszawa 2017.

Stern, T., Regulating liquidity risks within institutional protection schemes, “Beijing law Review” 2014, No. 5. DOI: 10.4236/blr.2014.53020.

System ochrony Zrzeszenia BPS, www.bankbps.pl/o-grupie-bps/system-ochrony-zrzeszenia-bps [access: 26.02.2018].

The First Global Crisis of the 21st Century, A. Felton, C. Reinhart (eds.), Centre for Economic Policy Research, london 2008, www.voxeu.org [access: 20.12.2016].

Tuteja, T., Rozwój i działanie banków spółdzielczych po wejściu w życie pakietu CRD IV/CRR. Szanse czy zagrożenia dla spółdzielczości bankowej?, [in:] S. Wieteska, I.D. Czechowska (red.), Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Zygierewicz, M., Dylematy zmian instytucjonalnych w polskim sektorze banków spółdzielczych w świetle nowych europejskich regulacji nadzorczych oraz wyników ekonomicznych sektora, „Annales UMCS.

Sectio h” 2015, Vol. 48(4), pp. 275–290. DOI: 10.17951/h.2014.48.4.275.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.6.25-35
Data publikacji: 2019-07-18 10:28:28
Data złożenia artykułu: 2019-01-24 10:46:51


Statistics


Total abstract view - 2129
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.