The CRM system and its role in raising the competitiveness of enterprises

Aleksandra Dewicka, Michał Trziszka, Joanna Ziomek

Abstract


The globalisation of countries’ economies and the growth of the market in the West are becoming important factors determining the activity of enterprises. In this changing economic environment, the search for new sources of concurrency advantage often determines the survival and development of an enterprise. Knowledge about the market, speed of decisions, innovations and customer relationship management (CRM) are becoming some of the key success factors. Following an analysis of the literature, this article presents the essence and definition as well as the benefits of CRM in terms of raising the competitiveness of enterprises for which the client plays a leading role.


Keywords


CRM; competition; entrepreneurship; customer relations

Full Text:

PDF

References


Grzanka, I. (2009). Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa. Warszawa: CeDeWu.

Dembińska-Cyran, I., Hołub-Iwan, J., & Perenc, J. (2004). Zarządzanie relacjami z klientem. Warszawa: Difin.

Januszewski, J. (2018). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1: Zintegrowane systemy transakcyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Porębska-Miąc, T. (2010). Rola technologii, procesów i ludzi w sukcesie strategii CRM. In: T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2010. Katowice: Wydawnictwo AE.

Rudawska, E. (2008). Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tiwana, A. (2003). Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM. Warszawa: Placet.

Wereda, W. (2009). Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług. Warszawa: Difin.

Wilde, S. (2011). Improving Customer Relationship Through Knowledge Application. New York: Springer.

Zając, P. (2007). CRM Zarządzanie relacjami z klientem w logistyce dystrybucji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2019.53.2.17-24
Data publikacji: 2019-10-25 19:36:07
Data złożenia artykułu: 2019-01-31 13:46:10


Statistics


Total abstract view - 1232
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Aleksandra Dewicka, Michał Trziszka, Joanna Ziomek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.