Akcje kopalni złota jako instrument inwestowania kapitału

Katarzyna Mamcarz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Słowa kluczowe


spółki eksploracyjne, kopalnie złota, akcje kopalni złota, indeks akcji kopalni złota, ryzyko inwestycyjne, dźwignia ceny złota

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bandulet B., Das geheime Wissen der Goldanleger, Kopp Verlag, 3. Auflage, Rottenburg 2010.

Coleman L., The price gold shareholders place on market risks, “Applied Financial Economics” 2010, vol. 20.

Nauckhoff M., Strategische Metalle und seltene Erden, 2. Auflage, FinanzBuch Verlag, München 2011.

Morgan D., Insiderwissen: Silber. Investieren Sie in die Zukunft, 1. Auflage, FinanzBuch Verlag, München 2007.

Niezależny Portal Finansowy, http://independenttrader.pl/111,koszty%20wydobycia%20złota.html (dostęp: 23.04.2013)

Schwarze N., Investieren in Gold, 1. Auflage, FinanzBuch Verlag, München 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.139
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:07


Statystyki

Widoczność abstraktów - 329
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia