Osłabienie powiązań gospodarczych Japonii z Unią Europejską w latach 2007‒2014

Paweł Pasierbiak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.

Słowa kluczowe


handel zagraniczny, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, zagraniczna polityka ekonomiczna, Japonia, Unia Europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


De Gucht K. (2013), Challenge and Opportunity: Starting the Negotiations for Free Trade Agreement between the EU and Japan, EU‒Japan Business Sumiit, Speech/13/256, Tokyo, 25th March 2013.

IMF (2014), World Economic Outlook Database. October 2014 Edition, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx (dostęp: 24.10.2014).

JETRO (2008), 2008 JETRO White Paper on International Trade and Foreign Direct Investment, Tokyo.

JETRO (2014a), JETRO Japanese Trade and Investment Statistics, http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (dostęp: 5.10.2014).

JETRO (2014b), 2014 JETRO Global Trade and Investment Report (Overview), On Making Japan a Base for International Business Circulation, Overseas Research Department, 7th August 2014.

JETRO (2014c), 2014 JETRO Global Trade and Investment Report (Material+Tables); http://www.jetro.go.jp/en/reports (dostęp: 5.10.2014).

Kongstad B. (2014), EU‒Japan Trade Relations, European Business Council in Japan, Tokyo, September 2013, www.eu-japan.eu/speaker-presentation/782 (dostęp: 7.11.2014).

OECD (2009), OECD Economic Survey: Japan, Vol. 18, September 2009.

Pasierbiak P. (2008), Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii, Wyd. UMCS, Lublin.

UNCTAD (2014), UNCTADstat Database, http://unctadstat.unctad.org (dostęp: 24.10.2014).

WTO (2013), Trade Policy Review. Report by Japan, WT/TPR/G/276, 15th January 2013.

WTO (2014a), International Trade Statistics 2014, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its14_toc_e.htm (dostęp: 28.10.2014).

WTO (2014b), WTO Statistics Database 2014, http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E (dostęp: 28.10.2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.2.127
Data publikacji: 2015-07-28 13:12:33
Data złożenia artykułu: 2015-07-03 15:08:34

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Paweł Pasierbiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.