The impact of commercial banks policy on the financial markets stability

Joanna Stawska

Abstract


The aim of this article is to analyze the impact of commercial banks` policy on the financial mar- kets stability in Poland. This analysis leads to the conclusion that, despite the well-being of the Polish banking sector, lending and deposit banks policy should be conducted with caution. This is mainly due to the economic downturn and the ensuing increase in non-performing loans in bank portfolios. Moreover, the high share of foreign currency loans significantly reduces the impact of monetary policy instruments NBP on price of money in the economy, which is also worrying in the context of financial stability. The deterioration of the economic outlook and the continuing debt crisis in several European countries, poses a threat to the stability of the financial system in Poland.

Keywords


financial system stability; commercial banks

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Alińska A., Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” SGH, Warszawa 2012.

Crockett A., Why is Financial stability a goal of public policy, “Economic Review” 1997, no 4.

Constancio V., Policies and institutions for global financial stability, Statement at the 8th International Financial and Economic Forum, Vienna, 14–15 November, 2002.

Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Kolaśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.

Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41 (6), s. 45–70.

Korenik D., Refleksja na temat społecznej odpowiedzialności banku komercyjnego, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 3 (45), BFG, Warszawa s. 22–41.

Padoa-Schioppa T., Central Banks and Financial Stability: Exploring a Land in Between, Second ECB Central Banking Conference Frankfurt am Main 24 and 25 October 2002, http://www.ecb.int.

Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008–2009, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa maj 2010.

Przygoda A., Stabilność systemu bankowego w Polsce a światowy kryzys finansowy, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt naukowy 93, SGH,Warszawa 2009, s. 150–166.

Report on financial crisis management, “EFC Economic Paper” no. 156, European Commission Economic and Financial Committee, Brussels 2001.

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.

Raport o sytuacji banków w 2011 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.

Raport o sytuacji banków w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.

Raport o sytuacji banków w 2009 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.

Raport o sytuacji banków w 2008 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa styczeń 2011.

Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa luty 2010.

Solarz J.K., Międzynarodowy system finansowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.161
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:08


Statistics


Total abstract view - 739
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia