Wpływ polityki banków komercyjnych na stabilność rynków finansowych

Joanna Stawska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Słowa kluczowe


stabilność systemu finansowego; banki komercyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alińska A., Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” SGH, Warszawa 2012.

Crockett A., Why is Financial stability a goal of public policy, “Economic Review” 1997, no 4.

Constancio V., Policies and institutions for global financial stability, Statement at the 8th International Financial and Economic Forum, Vienna, 14–15 November, 2002.

Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Kolaśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.

Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41 (6), s. 45–70.

Korenik D., Refleksja na temat społecznej odpowiedzialności banku komercyjnego, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 3 (45), BFG, Warszawa s. 22–41.

Padoa-Schioppa T., Central Banks and Financial Stability: Exploring a Land in Between, Second ECB Central Banking Conference Frankfurt am Main 24 and 25 October 2002, http://www.ecb.int.

Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008–2009, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa maj 2010.

Przygoda A., Stabilność systemu bankowego w Polsce a światowy kryzys finansowy, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt naukowy 93, SGH,Warszawa 2009, s. 150–166.

Report on financial crisis management, “EFC Economic Paper” no. 156, European Commission Economic and Financial Committee, Brussels 2001.

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.

Raport o sytuacji banków w 2011 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.

Raport o sytuacji banków w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.

Raport o sytuacji banków w 2009 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.

Raport o sytuacji banków w 2008 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa styczeń 2011.

Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa luty 2010.

Solarz J.K., Międzynarodowy system finansowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.161
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 594
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia