The Role of the Broad-Gauge Metallurgy Line PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. and the Belt and Road Initiative: Transportation in the Development of the Lublin Province

Mirosław Antonowicz, Zbigniew Tracichleb

Abstract


The article presents the railway entity PKP LHS Sp. z o.o. and its role in the development of the New Silk Road. In consequence, the increase in traffic on the Silk Road with the participation of Polish companies translates into the economic development of the Lublin Province and the development of border crossings in that province. The importance of transport corridors and the participation of PKP LHS in the development of those corridors have been highlighted. Investment assumptions have been presented, the effects of which will be visible in a few years, strengthening the potential and economic capabilities of the province.


Keywords


transport corridors; Silk Road; intermodal transport; transport infrastructure

Full Text:

PDF

References


Hubner, W., Rybicka, M., & Wieszczycka, W. (2016). Azja XXI wieku i renesans szlaku Jedwabnego. Warszawa: Wydawnictwo Vistula.

Jakóbowski, J., Popławski, K., & Kaczmarski, M. (2018). Kolejowy Jedwabny Szlak. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.

Myna, A. (2010). Uwarunkowania i skutki niedorozwoju ponadregionalnej infrastruktury transportowej na przykładzie województwa lubelskiego. Barometr Regionalny, 2(20).

Program strategicznego rozwoju transportu województwa lubelskiego. (2017). Lublin.

Redding, S., & Venables, A.J. (2004). Economic Geography and International Inequality. Journal of International Economics, 62(1).

Rok 2018 w przewozach intermodalnych. Podsumowanie Prezesa UTK. (2019). Warszawa: Urząd Transportu Kolejowego.

Rosa, G. (2006). Usługi transportowe: rynek, konkurencja, marketing. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Song, D. (2016). New Eurasian Land Bridge: Achievements & Challenges, General Manager Sinotrans & CSC holdings Co. ltd., presentation. The 2 nd Conference of the Ministers of Transport (TMM) and Business Forum, 26 October 2016, Warsaw.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.

www 1, http://container-news.com/containers-asia-europe-volume/

www 2, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/january/tradoc_147207.pdf

www 3, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ext_lt_intratrd〈=en
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2020.54.2.7-19
Data publikacji: 2020-06-29 12:10:38
Data złożenia artykułu: 2019-04-10 12:07:18


Statistics


Total abstract view - 566
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Mirosław Antonowicz, Zbigniew Tracichleb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.