Creating consumer protection law vs. responsible borrowing on the consumer loan market

Grażyna Borys, Renata Manacka

Streszczenie w języku polskim


Responsible borrowing means a thorough reflection on the need to become indebted, full transfer of true information affecting creditworthiness, comprehensive analysis of the credit agreement, and refraining from avoiding the repayment of loan obligations. The main purpose of the article is to verify the hypothesis that Polish legislators make only the lenders fully responsible for excessive borrowing on the consumer loan market. The following research methods were used: critical analysis of the subject literature and economic analysis of the respective legal provisions. On the basis of the analyses conducted, areas were identified in which the legislator should use the appropriate legal instruments stimulating responsible borrowing. Among them the following were listed: the consumer's obligation to prove the absence of overdue payments and the consumer’s notification of becoming acquainted with the terms of the loan agreement.


Słowa kluczowe


consumer loans; consumer protection; responsible borrowing

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bernheim, B.D., & Scholz, J.K. (1993). Private saving and public policy. Tax Policy and the Economy, 7.

Consumer Credit Law of 20 July 2001 (Journal of Laws, No. 100, item 1081 as amended).

Consumer Credit Law of 12 May 2011 (Journal of Laws, No. 126, item 715 as amended).

Czechowska, I.D. (2016). Zarys problematyki etyki finansów. In: I.D. Czechowska (red.), Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi. Łódź: wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/02/EEC. OJ L 133/66 of 22.5.2008.

Draft law amending certain laws to counter usury. Government Legislative Centre, 18 February 2019.

Flejterski, S. (2008). Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym. In: B. Świecka (red.), Bankructwo gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna.

Warszawa: Difin.

Krzysztofek, A. (2015). Rozważania o pojęciu odpowiedzialności. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 401. doi:10.15611/PN 2014 501.20

Law of 5 August 2016 amending the Law on financial supervision and certain other acts (Journal of Laws item 1357).

Lewicka-Strzałecka, A. (2010). Etyczne aspekty instytucji kredytu. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 13(1).

Lewicka-Strzałecka, A. (2018). Moralność finansowa Polaków. Raport z badań. Gdańsk–Warszawa: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Mączyńska, E. (2018). Chwilówkowe pożyczki pieniężne w kontekście ekonomii behawioralnej i regulacyjnych funkcji państwa. In: J. Jakubowska-Branicka (red.), Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka. warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Nieborak, T. (2016). Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa. Poznań: wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Potocki, T. (2018). Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach. Rzeszów: wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rutkowska-Tomaszewska, E., & Paleczna, M. (2018). Idea odpowiedzialnego kredytowania na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 6(7). doi:10.23734/23.18.041

Thaler, R.h., & Sustein, C.R. (2003). Libertarian paternalism is not an oxymoron. University of Chicago Law Review, 70(4).

Thaler, R.h., & Sustein, C.R. (2009). Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. London–New Haven: Yale University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2019.53.3.25-32
Data publikacji: 2019-11-28 14:18:14
Data złożenia artykułu: 2019-05-05 11:44:26


Statystyki

Widoczność abstraktów - 331
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Grażyna Anna Borys, Renata Manacka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.