Metropolis - a factor of integration or disintegration of regions?

Urszula Wich

Abstract


It is generally assumed that metropolises are a product of globalization and the bases of globaliza- tion were created by network economy. Networks connect metropolis one with another, as well as with remote areas, create the basis for their cooperation and competition. The benefits drawn from networks cause the weakening of connections linking a metropolis with the regional base. The article is focused on analyzing the causes of weakening cooperation between the metropolis and the regional surroundings, their manifestations, consequences in the sphere of regional development and preventing these unfavor- able tendencies. Going over to the cooperation in a network is a necessary condition in contemporary economy. However, it cannot constitute a threat of disintegration of the region where the metropolis is situated. The regional base should still draw benefits from the neighborhood of a big city, which now functions as a metropolis on the principles adjusted to new conditions of economic development.

Keywords


city; urbanization; metropolis; metropolization; regional surroundings

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Castells M., The Rise of Network Society, Blackwell Publisher, Oxford 1996.

Domański R., Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.

Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Domański R., Marciniak A., Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, „Studia KPZK

PAN” t. 113, Warszawa 2003.

Friedman T.L., Lexus i drzewo oliwne, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.

Gorzelak G., Smętowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wyd. Naukowe Scholar–Euroreg, Warszawa 2005.

Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Uniwersytet Warszawski, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1.

Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii – szanse i bariery, S. Kornik, K. Szołek (red.), „Biuletyn KPZK PAN” z. 214, 2004.

Łuczyszyn A., Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach, Cedewu.pl, Warszawa 2013.

Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.

Smętowski M., Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, Uniwersytet Warszawski, „Studia Regionalne i Lokalne” 2001, nr 4.

Smętowski M., Gorzelak G., Kozak M., Olechnicka A., Płoszaj A., Wojnar K., Europejskie metropolie i ich regiony. Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii, Wyd. Naukowe Scholar–Euroreg, Warszawa 2012.

Smętowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje, Uniwersytet Warszawski, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 1.

Szymańska D., Urbanizacja na świecie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Wich U., Aglomeracja lubelska i czynniki kształtujące jej rozwój, Wyd. Lubelskie, Lublin 1984.

Wich U., Przebieg procesów transformacji i zmian struktury przestrzennej aglomeracji Lublina, [w:] Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, P. Korcelli (red.), „Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN” z. 41, 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.193
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:09


Statistics


Total abstract view - 640
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia