Sieci innowacji jako źródło wiedzy dla przedsiębiorstw innowacyjnych

Małgorzata Dolińska

Streszczenie w języku polskim


Brak abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


sieci innowacji; przedsiębiorstwo innowacyjne; transfer i rozwój wiedzy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anussornnitisarn P., Sanpanich S., Phusavat K., Sustaining organizational innovation and learning through external knowledge, “International Journal of Innovation and Learning” 2010, vol. 7, no. 1.

Dilk Ch., Gleich R., Wald A., Motwani J., State and evelopment of innovation networks, “Management Decision” 2008, vol. 46.

Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.

Dolińska M., Kapitał intelektualny i innowacje, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 8 (679), s. 44.

Maraques D.P., Simon F.J.G., Caranana C.D., The Effect of Innovation on Intellectual Capital: an Empirical Evaluation in the Biotechnology and Telecommunications Industries, “International

Journal of Innovation Management” 2006, vol. 10, no. 1.

Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom–Łódź 2006.

Kess P., Phusavat K., Takala J., Managing external knowledge: framework for organizational life-cycle, “International Journal of Innovation and Learning” 2008, vol. 5, no. 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.1.39
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:19
Data złożenia artykułu: 2015-07-04 18:16:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 299
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Małgorzata Dolińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.