Public and Legal Burdens on Cooperative Banks and Limits of the Financial Strength of Taxes

Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz

Abstract


The paper deals with the problems of public and legal burdens of cooperative banks operating in Poland, in terms of their limits on the strength of taxes (various types of mandatory fees and levies for the state). Comparative public and legal burdens of banks are discussed in the literature. As the main research goal, the authors chose to examine the situation of cooperative banks in the context of increasing tax and legal burdens. The article uses the desk research method, comparative method and quantitative analysis of cooperative banks’ tax burden for calculating the author’s tax restrictiveness index. The authors proposed their own definition of the tribute paid by cooperative banks to the state and institutions subordinate to it. An interesting perspective on the subject of effectiveness of cooperative banks in comparison with their tax burden was analyzed. The paper also exposes the methodology of examining public-law burdens in cooperative banks and conducted a stress limit analysis for these burdens (tributes) on the example of 309 banks – participants of the Association Protection System – SOZ BPS. It is important to point out that the tax restrictiveness index (WD) in the studied group of cooperative banks was calculated. A new concluding case on problems related to further raising the tax burden of cooperative banks in Poland was also presented.


Keywords


cooperative banks; tax strength; tax burdens; legal charges; bank fees; bank tribute

Full Text:

PDF

References


Brzeziński, B. (2011). Relacje między administracją podatkową a podatnikami – od konfrontacji do współpracy. Podatnik versus organ podatkowy, 39.

Buch, C.M., Hilberg, B., & Tonzer, L. (2016). Taxing banks: An evaluation of the German bank levy. Journal of Banking & Finance, 72, 52–66. doi:10.1016/j.jbankfi.2016.07.010

Capelle-Blancard, G., & Havrylchyk, O. (2017). Incidence of bank levy and bank market power. Review of Finance, 21(3), 1023–1046. doi:10.1093/rof/rfw069

Celerier, C., Kick, T.K., & Ongena, S. (2018). Taxing bank leverage: The effects on bank capital structure, credit supply and risk-taking. Paris December 2018 Finance Meeting EUROFIDAI-AFFI.

Chaudhry, S.M., Mullineux, A., & Agarwal, N. (2015). Balancing the regulation and taxation of banking. International Review of Financial Analysis, 42, 38–52. doi:10.1016/j.irfa.2015.01.020

Cichy, J. (2017). Sytuacja fiansowa polskiego sektora bankowego w warunkach wzrostu obciążeń fiansowych i ich wpływ na ratingi banków. Studia Ekonomiczne, 325, 7–19.

Czternasty, W. (2015). Ustrojowe determinanty spółdzielczości. In: E. Mączyńska (red.), Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy (pp. 343–364). Warszawa: PTE.

Dec, P., & Masiukiewicz, P. (2018). Model of institutional protection scheme in Polish cooperatives banks. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia, 52(6), 25–35. doi:10.17951/h.2018.52.6.25-35

Dec, P., & Masiukiewicz, P. (2013). Podatek bankowy. Warszawa: C.H. Beck.

Devereux, M.P., Johannesen, N., & Vella, J. (2015). Can taxes tame the banks? Evidence from the European Bank Levies. Saïd Business School WP, 5. doi:10.2139/ssrn.2563634

Gajewski, D.J. (2016). Podatek bankowy a zjawisko unikania opodatkowania. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 816.

Golec, M.M. (2016). Regulacje ryzyka działalności kredytowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w porównaniu do banków. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 82/4(2), 701–711.

doi:10.18276/frfu.2016.4.82/2-61

Gomułowicz, A., & Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Lexis Nexis.

Gu, G.W., de Mooij, R., & Poghosyan, T. (2015). Taxation and leverage in international banking. International Tax and Public Finance, 22(2), 177–200. doi:10.1007/s10797-014-9307-2

Jaka przyszłość czeka banki spółdzielcze (2016). Rzeczpospolita, January 31.

Kalicki, K. (2019). Makroekonomiczne i branżowe uwarunkowania szoku regulacyjnego oraz obciążeń dani nami publicznymi sektora bankowego. In: L. Kurkliński, B. Lepczyński (red.), Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce (pp. 51–72). Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, ALTERUM.

Kata, R. (2016a). Konkurencyjność banków spółdzielczych a przekształcenia organizacyjno-biznesowe spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. In: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – aspekty międzynarodowe i sektorowe (pp. 177–200). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kata, R. (2016b). Zmiany w mikroekonomicznym i sektorowym modelu bankowości spółdzielczej w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(4).

KNF (2019, luty). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 2018 r. Warszawa.

Kozłowski, Ł. (2015). Wpływ konkurencji ze strony spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na stabilność banków spółdzielczych. Analiza rynków lokalnych. Bezpieczny Bank, 4.

Kurkliński, L., & Miklaszewska, E. (2017). Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym. Wnioski dla Polski. Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, ALTERUM.

Kurkliński, L. (2018). Zagrożenia egzystencjalne obecnego modelu polskiej bankowości spółdzielczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 531, 289–298.

Masiukiewicz, P. (2015a). Doctrine of public good in banking versus state intervention. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(1). doi:10.12775/EQUIL.2015.003

Masiukiewicz, P. (2015b). Podatki antykryzysowe. In: S. Owsiak (red.), Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa: Wydawnictwo PTE.

Miklaszewska, E. (red.). (2015). Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Miklaszewska, E. (2018). Zmiany strategiczne na europejskim rynku bankowym w okresie pokryzysowym. Warszawa: Poltext.

Muszyński, M. (2017). Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce. Finanse i Prawo Finansowe, 3, 81–93.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2018 poz. 613).

Owsiak, S. (2013). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pasternak-Malicka, M. (2017). Istota sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej w kontekście linowej oraz progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3(87).

Pietraszkiewicz, K. (2019, marzec 14). Wystąpienie na XXV Forum Bankowym. ZBP. Warszawa.

Piotrowski, J. (2017). Podatek od transakcji finansowych. Dylemat wyboru między rozwiązaniem fiskalnym a antykryzysowym. Unia Europejska.pl, 3, 26–36.

Podatki i niepewność prawa największymi barierami rozwoju. (2019). Retrieved from www.mikroekonomia.net/system/publication_files

Prace Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. (2019). Retrieved from www.mf.gov.pl

Pyka, A., & Klimontowicz, M. (2017). Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H– Oeconomia, 51(1). doi:10.17951/h.2017.51.1.87

Roe, M.J., & Troge, M. (2018). Containing systemic risk by taxing banks properly. Yale Journal on Regulation, 35(181).

Schepens, G. (2016). Taxes and bank capital structure. Journal of Financial Economics, 120(3), 585–600. doi:10.1016/j.jfieco.2016.01.015

Szołno-Koguc, J. (2016). Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294, 164–172.

Trabandt, M., & Uhlig, H. (2011). The Laffer curve revisited. Journal of Monetary Economics, 58(4), 305–327. doi:10.1016/j.jmoneco.2011.07.003

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016 poz. 996).

Wiśniewski, M. (2017). Przerzucalność podatku bankowego w Polsce – próba oceny skali zjawiska. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia, 51(4), 347–355. doi:10.17951/h.2017.51.4.347

Wołowiec, T. (2008). Sprawiedliwość opodatkowania a ekonomiczna efektywność – wybrane aspekty. Studia Prawno-Ekonomiczne, 77, 227–249.

Żółtkowski, W. (2016). Zarządzanie ryzykiem bywa ryzykowne. Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2020.54.1.19-29
Date of publication: 2020-04-20 11:40:16
Date of submission: 2019-05-17 16:28:02


Statistics


Total abstract view - 1141
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.