Hiszpania w unii walutowej – czynniki rozwoju, przyczyny problemów gospodarczych i procesy dostosowawcze

Bogumiła Mucha-Leszko

Streszczenie w języku polskim


Brak abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


Hiszpania; wzrost gospodarczy; produktywność; skutki boomu kredytowego i kryzysu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AMECO, 2011, http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm.

ECB, 2008, Monitoring labour cost developments across euro area countries, “Monthly Bulletin”, November.

EEAG, 2002, Report on the European Economy 2002, European Economic Advisory Group at CESifo, Munich.

EEAG, 2010, Report on the European Economy 2010, European Economic Advisory Group at CESifo, Munich.

EEAG, 2011, Report on the European Economy 2011, European Economic Advisory Group at CESifo, Munich.

European Commission, 2011, Statistical Annex to European Economy – Spring 2011.

European Commission, 2012a, Alert Mechanism Report 2012.

European Commission, 2012b, European Economic Forecast, Autumn 2012, “European Economy” no. 7.

European Commission, 2012c, Macroeconomic Imbalances -Spain, “European Economy. Occasional Papers” no. 103, July.

Eurostat, 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

Gomez -Salvador R., Musso A., Stocker M., Turunen J., 2006, Labour Productivity Development in the Euro Area, “ECB Occasional Paper Series”, no. 53.

McKinsey & Company, Fedea, 2010, A Growth Agenda for Spain.

Mucha -Leszko B., Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo

UMCS, Lublin 2007.

OECD, 2010, Economic Surveys. Spain, vol. 2010/20.

OECD, 2013, OECD. Stat – Labour Force Statistics, http://stats.oecd.org/.

Sanguinetti M., Fuentes J.S. and A., 2012, An Analysis of Productivity Performance in Spain before and During the Crisis, OECD “Working Papers” no 973.

Veld in ’t J., Pagano A., Raciborski R., Ratto M. and Roeger W., 2012, Imbalances and rebalancing scenarios in an estimated structural model for Spain, “European Economy. Economic Papers”

no. 458, June.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.1.107
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:21
Data złożenia artykułu: 2015-07-04 20:24:53

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Bogumiła Mucha-Leszko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.