Recenzje. Recenzja monografii dra Adama Adamczyka pt. Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw (Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013, ss. 270)

Beata Zofia Filipiak, Jan Zalewa

Abstract


Brak

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.203
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:09


Statistics


Total abstract view - 249
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia