Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstw

Agnieszka Sitko-Lutek

Streszczenie w języku polskim


Brak abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


kompetencje menedżerskie; innowacyjność; proinnowacyjne kompetencje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonakis, J., Cianciolo, A.T., Sternberg R.J., 2004, The Nature of Leadership, CA, Sage, Thousand Oaks, s. 1–16.

Boyatzis R., 1982, Competent Manager, New York, John Wiley & Sons.

Fiedler F.E., Chemers M.M., 1974, Leadership and Effective Management, Glenview, Scott Foresman.

Isaksen S., Tidd J., 2006, Meeting the Innovation Change: Leadership for Transformation and Growth, Chichester, John Wiley & Sons.

Jaruzelski B., Dehoff K., Booz A.H., 2008, Annual Innovation Survey, „Strategy and Business”, nr 49.

Kuc B.R., 2010, Trudna droga do przywództwa nowej generacji, referat na konferencji, Raort o zarządzaniu. Lekcja z kryzysu, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 24–25 XI 2010.

Lockwood N.R., 2006, Leadership Development: Optimizing Human Capital for Business Success, Alexandria, Society for Human Resources Management.

McCauley C.D., 2001, Leader Training and Development, [in:] Zaccaro S.J., Klimoski R.J. (eds.), The Nature of Organizational Leadership, San Francisco, Jossey–Bass.

Polski menedżer 2010 – raport, 2011, „Personel”, 1 (38).

Rakowska A., 2007, Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach”, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Rakowska A., Sitko -Lutek A., 2000, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Warszawa, PWN.

Smith J., Raymont J., 2010, Globally fit leadership: four steps forward, „Journal of Global Responsibility”, vol. 1, no.1.

Tidd J., 2006, From Knowledge Management to Strategic Competence, London, Imperial College Press.

Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.

Thomson R.J., 2009, The leadership lessons of crucible experiences, „Journal of Business Strategy”, vol. 30, no. 1.

Torbet, W., 2004, Action Inquiry the Secret of Timely and Transformational Leadership, San Francisco, CA Berrett–Koehler.

Yukl G., 2006, Leadership in Organizations, Upper Saddle River, Pearson Education.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.1.141
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:21
Data złożenia artykułu: 2015-07-04 21:19:04


Statystyki


Widoczność abstraktów - 773
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Agnieszka Sitko-Lutek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.