Large banks and their role in the financial crisis

Jerzy Węcławski

Abstract


No bibliography

Keywords


financial crisis; large banks; bank supervision

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bastion N., Heilmann D., Hess D., Die Superbank entsteht, „Handelsblatt” nr 211 z 31 października

Gostomski E., Dokad zmierzają banki, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 5/1109.

Kiehling H., Nach dem Cash ist vor dem Cash?, „Die Bank“ 2011, nr 2.

Kołodko G.W., Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, „Ekonomista” 2010, nr 1.

Lubowski A., Przemeblowanie banków, „Gazeta Wyborcza” z 22 sierpnia 2010.

Mitraszewska A., Moralne bankructwo banków, „Gazeta Wyborcza” z 2 lutego 2009

.

Rosati D., Rynek finansowy nowej epoki, „Rzeczpospolita” z 4 grudnia 2008.

Teske B., Neue Rangordnung in der Bankenwelt, „Die Bank“ 2011, nr 9.

Top 1000 World Banks „The Banker” 24 June 2011.

Towards a banking union, European Commission. Memo/12/656, Brussels, 10 September 2012.

World Economic Outlook. Sustaining the Recovery, International Monetary Fund, Washington,

October 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.1.219
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:24
Data złożenia artykułu: 2015-07-04 22:34:38


Statistics


Total abstract view - 585
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jerzy Węcławski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.