Dilemmas of energy policy

Jan Zalewa

Abstract


In the article the autor presented some problems concerning the prospects of supplying electric and heat energy from domestic sources. Special attention was drawn to the hopes for the exploration
and extraction of shale gas deposits in Poland. The author also discussed the prospects of commercial exploitation of renewable sources of energy (water, wind, biomass) and the use of biofluids in motor fuels.

Keywords


energy secururity; renewable energy; biofuels

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dokąd zmierza świat, wywiad z A. Zielińskim przeprowadzony przez L. Żulińskiego, „Kwartalnik Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych”, Warszawa 1999.

Dyngus M., Rynek biopaliw płynnych w Polsce – perspektywy rozwoju do 2010 roku, „Biuletyn Informacyjny” Agencji Rynku Rolnego 2006, nr 11.

Frusewicz I., Łotwa inwestuje w łupki, „Rzeczpospolita” z 4 września 2012.

Furman T., Gazu z łupków dużo mniej, ale na 35–65 lat wystarczy, „Rzeczpospolita” z 22 marca 2012, Ekonomia i Rynek.

Gierek A. „Klimatyczny” zamach na polską gospodarkę, „Przegląd” 2012, nr 20.

Grzeszczak A., Świeczki nie gaście, „Polityka” 2011, nr 42.

Informacja w „Nowym życiu Gospodarczym” 2012, nr 2.

Jasiulewicz M., Rozwój bioenergetyki w rolnictwie polskim. Materiały z XVIII Kongresu SERiA, „Biuletyn Informacyjny” SERiA, nr 17, Poznań 2011.

Jendroszczyk P., Czy bez atomu da się żyć?, „Rzeczpospolita” z 30 maja 2012.

Kublik A., Gaz nam się nieco ulotnił, „Gazeta Wyborcza” z 22 marca 2012.

Kublik A., łupkowy Armagedon dla Gazpromu, „Gazeta Wyborcza” z 22 maja 2012.

Kublik A., Pieniądze na łupki czekają, „Gazeta Wyborcza” z 25 września 2012.

Łakoma A., Droga energia z atomu, „Rzeczpospolita” z 6 lipca 2009.

Łucki Z., Frączek P., Modernizacja sektora energii, [w:] Gospodarka Polski

Michna W. Prognozy rozwoju światowej produkcji rolnej i jej konsumpcji oraz zużycia na cele nieżywnościowe w latach 2011–2020, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2012, nr 3.

Miłek M., Efekt cieplarniany – CO2, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” 2008, nr 4.

Pańczyszyn T., Biopaliwa – zmarnowana szansa?, „Nowe Życie Gospodarcze” czerwiec 2010.

Rabenda M., Wieje z zachodu, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 2011.

Rozner A., Nadmiar ziemi i ludzi, „Nowe Życie Gospodarcze”, dodatek do nr 19 z 2001 r. „Polska wieś 2001– szanse i zagrożenia”.

Smith R., Tani gaz ziemny blokuje w USA odrodzenie siłowni jądrowych, „Rzeczpospolita” z 19 marca 2012.

Tu trzeba nowej energii, wywiad J. Żakowskiego z amerykańskim politologiem J. Rifkinem zamieszczony

w „Polityce” 2011, nr 51.

Wojcicki Z., Jak wykorzystać słońce, wodę i wiatr?, „Nowoczesne Rolnictwo” 1998, nr 10.

Zbierska J., Zbierska A., Klimat w świetle czwartego raportu IPCC, „Czysta Energia” 2008, nr 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.1.231
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:24
Data złożenia artykułu: 2015-07-04 22:44:34


Statistics


Total abstract view - 237
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jan Zalewa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.