Richard Coudenhove-Kalergi as the author of the federal union concept and European integration processes initiator

Bogumiła Mucha-Leszko, Aneta Jarosz-Angowska

Abstract


The aim of this study is to evaluate the most influential doctrine of the interwar period: Pan- Eu- rope, and its author as the main ideologist as well as the Pan-European movement creator. The basic outcomes from the analysis are as follows: 1) Pan-Europe contributed to development of the federal model of Europe unification. Its conceptual value was confirmed by politicians' interest that resulted in project of founding a federal union presented by France in 1930. 2) The Pan-European movement was a significant school from which the federalists came. The final conclusion is that ideological and personal relationships between Pan-Europe and the European Union are of equal importance.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baier S., (2006), The History of Paneurope, [in:] A.H. Perotti (ed), Paneuropa Union 2006, www. epaneurope.eu.

Booker Ch., North R., (2003), The Great Deception. The Secret History of the European Union, Continuum, London-New York 2003.

Chodorowski J., (1999), Richard Coudenhove-Ka/ergi i jego doktryna zjednoczenia Europy, „Wolna Polska" nr IV/154, Poznań, jesień 1999.

Coudenhove-Kalergi R.N., (2005), Pan-Europa, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz.

Eilstrup-Sangiovanni M., (2006), Debates on European lntegration, Palgrave Macmillan.

Łuczak Cz., (1984), Dzieje gospodarcze Niemiec 1971-1945, Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Łukaszewski J., (2002), Ce/: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych, Noir Sur Blanc, Warszawa.

Marszałek A., (1996), Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rosamond B., (2000), Theories of European lntegration, Macmillan Press LTD.

Sadowski J., (2005), Po/scy federa/iści i konfedera/iści w czasie ll wojny światowej (część 2), „Studia Europejskie" nr 4, Centrum Europejskie UW.

Salmon T., Nicoll Sir W., (1997), Bui/ding European Union. A documentary, history and ana/ysis, Manchester University Press, Manchester and New York.

Urwin D.W., (1995), The Community of Europe: a history of Europe and integration since 1945, Longman, London-New York.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.2.69
Data publikacji: 2015-05-23 20:20:35
Data złożenia artykułu: 2015-04-16 10:57:39


Statistics


Total abstract view - 738
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.