O nowy ład podatków lokalnych w Polsce

Paweł Felis

Streszczenie w języku polskim


Treść artykułu wpisuje się w naukową dyskusję na temat konieczności reformy systemu podatków lokalnych w Polsce. Przeprowadzona w części pierwszej analiza znaczenia fiskalnego podatków majątkowych nie pozostawia wątpliwości – podatki te, traktowane na ogół jako najistotniejsze dochody gmin, świadczące o ich potencjale dochodowym, nie zawsze stanowią w wystarczającym stopniu stabilną część własnych dochodów gmin. Stąd w części drugiej nakreślono najważniejsze elementy reformy podatków majątkowych. Uznano, że niezwykle istotna – chociażby dla odpowiednich relacji pomiędzy władzą publiczną a podatnikiem – jest właściwa legitymizacja poboru podatków majątkowych. 


Słowa kluczowe


podatki lokalne; podatki majątkowe od nieruchomości; budżet władz lokalnych; legitymizacja podatków majątkowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida 2, Białystok 1998.

Felis P., Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, SGH, Warszawa 2012.

Felis P., Konsekwencje reformy systemu podatków od nieruchomości w Polsce, [w:] J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.

GUS, Polska – wskaźniki makroekonomiczne, Warszawa, www.stat.gov.pl [data dostępu: 10.09.2015].

RM, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Warszawa.

Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.285
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:20
Data złożenia artykułu: 2015-07-06 08:20:50


Statystyki

Widoczność abstraktów - 569
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Paweł Felis

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.