Searching for Order in the Polish Local Tax System

Paweł Felis

Abstract


The article contributes to the academic discussion about the necessity to reform the Polish local tax system. Local taxes are usually treated as the most important part of the municipalities’ incomes and an indicator of their potential to generate profits. Yet, the analysis conducted in the first part of the article leaves no doubt that these taxes are not always a sufficiently stable source of municipalities’ income. For this reason the second part outlines key elements of the income tax reform. It states that one of the most crucial points – especially for appropriate relations between a tax payer and public authorities – is to correctly legitimize property taxation.


Keywords


local taxes; wealth taxes on property; local authorities budget; legitimization of property tax collection

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida 2, Białystok 1998.

Felis P., Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, SGH, Warszawa 2012.

Felis P., Konsekwencje reformy systemu podatków od nieruchomości w Polsce, [w:] J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.

GUS, Polska – wskaźniki makroekonomiczne, Warszawa, www.stat.gov.pl [data dostępu: 10.09.2015].

RM, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Warszawa.

Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.285
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:20
Data złożenia artykułu: 2015-07-06 08:20:50


Statistics


Total abstract view - 935
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Paweł Felis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.