Autor - szczegóły

Kasprzak-Czelej, Anna Barbara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Polska