Autor - szczegóły

Kąkol, Magdalena, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Polska