Rola wartości i religii w procesie kształcenia współczesnego nauczyciela na Ukrainie

Wladimir Gontscharow

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ukazanie roli edukacji w procesie formowania pozytywnych wartości w społeczeństwie ukraińskim. Autor konkluduje, że kształcenie u przyszłych pedagogów zdolności do odtwarzania tradycji narodowych i kulturalnych, kształtowanie wartości moralnych oraz formowanie indywidualnego podejścia pedagogicznego stanowią warunki niezbędne do prawidłowego przygotowania przyszłych kadr dydaktycznych.

 

 


Słowa kluczowe


Ukraina; edukacja; tradycja narodowa; kultura; religia; nauczyciel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jasznyk S. W., Aksiołohiczne pereosmyslennia s uczasnoho oswitnoho pros toru (http://elibrary.nubip.edu.ua/12511/1/11ysv.pdf).

Pidłasnyj I., Pedahohiczni innowacji, „Ridna szkoła”1998, nr 12, s. 3–17.

Ocena tolerancji etnoreligijnej w społeczeństwie ukraińskim: Operatywnoanalitycznyj wid dił NISD (http://www.niss.gov.ua/Monitor/Monitor_3/01.htm#a1).

Petryk W. M, Nowitni ta nietradycyjni relihiji, mistyczni ruchy u suspilnopoliticzni sferi Ukrajiny, red. Z. I. Tymoszenko, Kyjiw 2000.

Łahodycz M., Relihijnaoswita w Ukrajini: suczasnyj stan ta jiji perspektywy, [ w:] M. Łahodycz, Trudy Kyjiwsk. Akad. Bohoslowsko-istorycznyj szczoricznyk Kijiwskoji Duchownoji Akademiji Ukrainskoji Prawosławnoji Cerkwy Kijiwskoho

Patriarchatu, Kijiw 2005, nr 2 (2), s. 265–269.

Ponkyn I. W., Prawowyje osnowy swietskostigosudarstwa i obrazowanija, Moskwa 2003.

Słobodynska O. A., Aktywnist’ nietradycyjnych relihij w ukrajinskomu suspilstwi (intkonf.org/kin-slobodiska-oa-aktivnist-netradits).

Czuprij Ł. W., Relihijna bezpieka Ukrajini: stan i problemy

(www.bogoslov.org.ua/pdf/publikacii/doklad/innovac).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.8.135
Data publikacji: 2015-07-07 04:48:54
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 04:33:14

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Wladimir Gontscharow

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl