Kultura i Wartości

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest półrocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (do roku 2017 ukazywało się jako kwartalnik). Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej, która stanowi jego wersję podstawową. Publikowane są w nim teksty z zakresu filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia – które badają  z różnych perspektyw problematykę człowieka, jego działalność i aktywność, czynności poznawcze, kulturowo-historyczne uwarunkowania jego istoty i istnienia. Czasopismo prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości".

 
Punkty MEiN: 20


ISSN: 2299-7806
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

No 30 (2020)

Spis treści

Od Redakcji
 
3-4

Przekłady

 
PDF
5-44

Artykuły

Marek Szymański
PDF
45-67
Dorota Tymura
69-84
Tomasz Jerzy Stefaniuk
85-109
Rafał Andrzej Michalski
PDF
111-132
Wojciech Kamil Mackiewicz
133-150
Andrzej Niemczuk
PDF
151-172
Basia Nikiforova
173-186
Hans Lenk
187-198
Anna Al-Araj
PDF
199-218

Sprawozdania i komunikaty

Leszek Kopciuch
219-220