Kultura i Wartości

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest półrocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (do roku 2017 ukazywało się jako kwartalnik). Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej, która stanowi jego wersję podstawową. Publikowane są w nim teksty z zakresu filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia – które badają  z różnych perspektyw problematykę człowieka, jego działalność i aktywność, czynności poznawcze, kulturowo-historyczne uwarunkowania jego istoty i istnienia. Czasopismo prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości".

 
Punkty MNiSW 2019: 20


ISSN: 2299-7806
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

No 27 (2019)

Spis treści

Od Redakcji
 
3

Artykuły

Jarosław Barański, Dominik Stosik
5-15
Adam Grzeliński
PDF
17-35
Halina Rarot
PDF
37-52
Maciej Wodziński
PDF
53-76
Bartłomiej Borek
PDF
77-100
Marcin Jerzy Kochanowski
PDF
101-118
Anna Małgorzata Markwart
PDF
119-136
Mateusz Rura
PDF
137-152
Maria Katarzyna Przybylska
PDF
153-174
Paula Milczarczyk
PDF
175-190
Michał Piotr Bochen
PDF
191-211
Ewelina Helena Okoniewska
PDF
213-233

Recenzje

Wielorakie aspekty piękna i brzydoty w architekturze
Henryk Benisz
PDF
235-244