Uniwersalizm poprzez dialog

Robert Elliot Allinson

Streszczenie w języku polskim


Proponuję rozwinięcie i poszerzenie pism Profesora Janusza Kuczyńskiego na temat uniwersalizmu polegające na modyfikacji słowa „humanizm” poprzez dodanie przedrostka „post” – by rozszerzyć pojęcie humanizmu na wszystkie obecne i przyszłe czujące i nieczujące – istoty żywe – oraz poprzez podkreślenie wątku etycznego, który jest drogowskazem dla dialogu w ogóle, a dialogu międzykulturowego w szczególności. Jeśli ma się prowadzić autentyczny dialog, nie można wykluczyć żadnego istotnego punktu widzenia, a zatem uniwersalizm jest warunkiem koniecznym autentycznego dialogu, który szuka prawdy, a nie przewagi nad drugim w argumentacji. W istocie, pozwala nam to odczytać druga część tytułu pracy Kuczyńskiego Dialog i uniwersalizm jako nowy sposób myślenia. Jeśli myślimy o myśleniu jako o poszukiwaniu prawdy, to prawdziwy dialog, czy też polilog sensu stricto, jest – by wzmocnić Kuczyńskiego pojęcie dialogu – jedynym sposobem myślenia. Debata czy erystyka nie są myśleniem. Nie są poszukiwaniem prawdy. Są próbą pokonania drugiego w sporze. Jeśli ma się odkryć prawdę, to prawda ta musi być uniwersalna.


Słowa kluczowe


dialog; polilog; uniwersalizm; komplementarność; etyczny posthumanizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Allinson, Robert Elliott. “Integrative Dialogue as a Path to Universalism: The Case of Buber and Zhuangzi.” Dialogue and Universalism 26, no. 4 (2016): 87–104.

Allinson, Robert Elliott. “Dialogue in Universalism and Universalism in Dialogue.” Dialogue and Universalism 30, no. 2 (2020): 19–33.

Kuczyński, Janusz. Christian-Marxist dialogue in Poland. Warsaw: Interpress Publishers, 1979.

Kuczyński, Janusz. Dialogue and Universalism as A New Way of Thinking. Warsaw: Warsaw University, 1989.

Mitias, Michael “Universalism and World Peace.” Dialogue and Humanism 3, no. 1 (1993): 103–113.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2022.34.71-84
Data publikacji: 2023-02-14 12:07:23
Data złożenia artykułu: 2022-12-20 00:11:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 121
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Robert Elliot Allinson

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl