Nienawiść - ważna zmienna życia publicznego

Joanna Mysona Byrska

Streszczenie w języku polskim


Nienawiść to silna emocja, która potrafi przejąć władzę nad człowiekiem i nim kierować. Richard Sennett zwraca uwagę na fenomen plemienności, który chroni członków plemienia i nie dopuszcza obcych. Nienawiść potrafi pełnić rolę tego, co spaja grupę i nadaje jej tożsamość. Również może powodować pojawienie się odmiany solidarności przeciwko tym, którzy nam zagrażają. W tekście pokazane jest jak nienawiść wpływa na społeczeństwo i jak zmienia się jakość życia społeczeństwa, w którym w sferze publicznej częste są przejawy nienawiści. W społeczeństwie konsumpcyjnym nienawiść przede wszystkim może być udziałem ludzi biednych, którzy mają problemy by sprostać wymaganiom świata konsumpcji. Rośnie ich poziom gniewu, który łatwo skierować przeciwko tym, którym się dobrze powodzi. Gdy nic się nie zmienia nienawiść może się łatwo rozprzestrzeniać.


Słowa kluczowe


nienawiść, plemienność, solidarność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, wyd. Sic!, przeł. S. Królak, Warszawa 2006.

Bauman Z, Konsumowanie życia, przeł. M. Wyrwas – Wiśniewska, wyd. UJ, Kraków 2009.

Bauman Z., Praca konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przeł. S. Obirek, wyd. WAM, Kraków 2006.

Combs J. E., Świat zabawy. Narodziny nowego wieku ludycznego, przeł. O. Kaczmarczyk, wyd. UW, Warszawa 2011.

Fukuyama F., Koniec historii, przeł. T. Bierdoń, M. Wichrowski, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996.

Golka M. (red.), W cywilizacji konsumpcyjnej, wyd. UAM, Poznań 2004.

Górnik – Durose M, Mróz B, Zawadzka A. M, Zakończenie. Współczesna oferta supermarketu szczęścia – nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Trójgłos interdyscyplinarny, w: Górnik – Durose M., Zawadzka A. M. (red.), „W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia”, wyd. Difin, Warszawa 2012, s. s. 321-345.

Grabowski D., Miejsce pracy w kulturze konsumpcji. Etos pasjonującej i interesującej pracy jako forma jej konsumpcji, w: red. M. Górnik –Durose, A. M. Zawadzka, „W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia”, wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 67 - 77.

Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, wyd. Muza SA, Warszawa 2003.

Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, CBOS, BS/5/2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_005_11.PDF, dostęp: 08.02.2015.

Mysona Byrska J., Chciwość w świecie konsumpcji: wada czy zaleta?, w red. M. Żardecka – Nowak, W. Nowak, „Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury”, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014, s. 83 - 93.

Mysona Byrska J., My Enemy - The Best Opportunity to Build One's Own Identity. Carl Schmitt Again, tekst w druku.

Mysona Byrska J., Nowe wymagania wobec pracownika w kulturze nowego kapitalizmu, w: red. I. Mihalikova, „Fyzika a etika VII. Vesmir – priroda – clovek”, wyd. UKF, Nitra 2013, s. 81 – 88.

Mysona Byrska J., O pracy bogatych i biednych w społeczeństwie konsumpcyjnym, tekst w druku.

Mysona Byrska J., Wpływ wartości świata konsumpcji na sferę publiczną, w: „Filo-Sofija. Z problemów współczesnej filozofii (I). Tom I idea solidarności”, Vol 15, No 29: (2015/2/I), s. 104 – 114.

Ost Dawid, Klęska solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, przeł. H. Jankowska, wyd. Muza SA, Warszawa 2007.

Sandel M., Czego nie można kupić z pieniądze, przeł. A. Chromik, T. Sikora, wyd. Kurhaus, Warszawa 2013.

Schmitt C., Pojęcie polityczności, w: Tenże, „Teologia polityczna i inne pisma”, przeł. i wstęp M. A. Cichocki, wyd. Znak, Kraków 2000.

Sennett R., Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, przeł. J. Dzierzgowski, wyd. Muza SA, Warszawa 2013.

Sennett R., Szacunek w świecie nierówności, przeł. J. Dzierzgowski, wyd. Muza, Warszawa 2012.

Tischner J., Myślenie według wartości, wyd. Znak, Kraków 2011. http://www.znak.com.pl/files/pdf/Tischner_Mysleniewedlugwartosci_ISSUU.pdf

Wilk E., Cieśla J., Zazdrość, niechęć, wrogość: polskie wady narodowe. Zawiśliśmy w zawiści, w; „Polityka”, nr 8 (2997) z dnia 17.02.2015, s. 20 - 22.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.17.53
Data publikacji: 2016-06-16 20:34:17
Data złożenia artykułu: 2015-12-21 22:25:36

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Joanna Maria Mysona Byrska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl