Ciało jako nowe medium społeczne w performatyce litewskiej: jak dyskurs wchodzi w materię?

Basia Nikiforowa, Kestutis Sapoka

Streszczenie w języku polskim


Artykuł zajmuje się pojęciem nowego materializmu i bada kwestie, jak nowy materializm dostrzega sztuki wizualne w sposób nowatorski – poprzez skrzyżowanie praktyki artystycznej, sztuki-jako-badań i analizy filozoficznej. Wybrane prace artystyczne autorstwa S & P Stanikas i Evaldasa Jansasa zostają zinterpretowane w referacie jako rekonceptualizacja ciała w sztuce litewskiej, posługując się metodami nowego materializmu. Eksplorujemy tło geopolityczne, antyideologiczne, w którym artyści wizualni litewscy i polscy zmagają się z binaryzmami kulturowymi od lat 1960. do 1990: męskie-kobiece ciała, sztuka tradycyjna czy współczesna, artysta jako wolna jednostka czy przywiązana do ideologii. Posługując się terminem Rosi Braidotti „afirmatywny”, w artykule stawia się pytanie, czy można argumentować na  podstawie analizowanych przypadków, że „afirmatywna polityka łączy krytykę z kreatywnością w poszukiwaniu alternatywnych wizji i projektów”.


Słowa kluczowe


abject; towar; rekonceptualizacja ciała; terror emocjonalny; materia; nowy materializm; posthumanizm; seksualność; przemoc

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Appadurai A., Introduction: Commodities and the Politics of Value, [in:] The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, ed. by A. Appadurai, Cambridge University Press Cambridge 1986, p. 3–63.

Bartky S. L., Foucault, femininity and the modernization of patriarchal power, [in:] Femi-nism and Foucault: Reflections on Resistance, ed. by I. Diamond & L. Quinby, Northeastern University Press, Boston 1988.

Braidotti R., A Critical Cartography of Feminist Post-postmodernism, “Australian Feminist Studies” 2005, vol. 20, no. 47 (July).

Bullington J., The Expression of the Psychosomatic Body from a Phenomenological Per-spective, Springer, New York-London 2013.

Douglas M., Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, Routledge and Kegan Paul, London 1966.

Graw I., High Price: Art Between the Market and Celebrity Culture, Sternberg Press, Ber-lin 2009.

Halberstam J. M. and Livingston I., Posthuman Bodies, Indiana University Press, Bloom-ington 1995.

Johnson M., The Meaning of the Body. Aesthetics of Human Understanding, University of Chicago Press, Chicago 2007.

Jones A., Body Art: Performing the Subject, University of Minnesota Press, Minneapolis 1998.

Kitliński T., Dream? Democracy! A Philosophy of Horror, Hope & Hospitality in Art & Action, Maria Curie-Sklodowska Press, Lublin 2014.

Kristeva J., Powers of Horror: An Essay on Abjection, transl. by L. S. Roudiez, Columbia University Press, New York 1982.

Krikštopaitytė M., Fantazijos apie siaubą/Fantasies About Horror. “Lithuanian Photog-raphy, Yesterday and Today '06” 2006, Vilnius, http://www.photography.lt/lt.php/Metrastis?met=19&page=97 [accessed: 1.03.2017].

Krikštopaitytė M, Pasyviai agresyvus, http://www.7md.lt/autorius/152 [accessed: 1.03.2017].

Lepecki A., Exhausting Dance, Routledge, New York 2006.

Merleau-Ponty M., Phenomenology of Perception, transl. by C. Smith, Routledge, London 1962.

Performing the East: Performance Art in Russia, Latvia and Poland since 1980, IB Tauris, 2013, http://performingtheeast.com/evaldas-jansas/ [accessed: 1.03.2017].

Sapoka K., S&P Stanikas: Chastity Belt, “Moscow Biennale of Contemporary Art, Cata-logue de l'exposition” 2011.

Šapoka K., Kad sveikas kūnas kadagiais kvepėtų/That a healthy body smell good, “7 meno dienos” 2014, no. 9 (1070), http://www.7md.lt/daile/2014-03-07/kad-sveikas-kunas-kadagiais-kvepetu [accessed: 7.03.2014].

Thomas N., Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacif-ic, Harvard University Press, Cambridge 1991.

Zukauskaite A., Imaginary Identities in Contemporary Lithuanian Art, “Art & Research: A Journal of Ideas, Contexts, and Methods” 2008, vol. 2, no. 1, p. 7–9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.22.5
Data publikacji: 2018-01-07 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2017-06-17 02:00:42


Statystyki


Widoczność abstraktów - 752
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Basia Nikiforowa, Kestutis Sapoka

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl