Fikcja etyczna jako narracja

Jan Donimirski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcony jest argumentacji za tezą, że koncepcja narracji, jaką przedstawia Paul Ricoeur, może posłużyć za ontologiczne i epistemologiczne ugruntowanie teorii fikcjonalistycznych we współczesnej etyce. W pierwszej części analizie poddana zostaje koncepcja narracji Ricoeura, ze szczególnym uwzględnieniem teorii potrójnego mimesis. Następnie krótko opisany zostaje fikcjonalizm etyczny na podstawie prac Johna Mackiego i Richarda Joyce`a. Uwypuklone zostają kwestie ontologiczne i epistemologiczne, z którymi fikcjonalizm wydaje się sobie nie radzić. Ostatnia część poświęcona jest propozycji potraktowania fikcji etycznej jako narracji w Ricoeurowskim sensie, co pozwala odpowiedzieć na problematyczne pytania, przed którymi staje fikcjonalizm.


Słowa kluczowe


John Mackie; Richard Joyce; Paul Ricoeur; fikcjonalizm; narracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Churchland S. Patricia. Moralność mózgu. Tłum. Marek Hohol i Natalia Marek. Kraków: Copernicus Center Press, 2013.

Eliade Mircea. Sacrum, mit, historia. Tłum. Anna Tatarkiewicz. Warszawa: PWN, 1970.

Hardy Barbara. „Towards a Poetics of Fiction.” NOVEL: A Forum on Fiction 2, nr 1 (1968): 5–14.

Joyce Richard. „Fictionalism in metaethics.” http://personal.victoria.ac.nz/ri-chard_joyce/acrobat/joyce_2016_fictionalism.in.metaethics.pdf (dostęp 10.02.2018).

Joyce Richard. „Moral Fictionalism.” http://personal.victoria.ac.nz/richard_joyce/acrobat /joyce_2005_moral.fictionalism.pdf (dostęp 10.02.2018).

Joyce Richard. „Morality, schmorality.” http://personal.victoria.ac.nz/richard_joyce/acro-bat/joyce_2007_morality.schmorality.pdf (dostęp 10.02.2018).

Joyce Richard. „The accidental error theorist.” http://personal.victoria.ac.nz/ri-chard_joyce/acrobat/joyce_2011_accidental.error.theorist.pdf (dostęp 10.02.2018).

Mackie John Leslie. Ethics: Inventing Right and Wrong. Harmondsworth: Penguin, 1990.

Ricoeur Paul. Czas opowiadany. Tłum. Urszula Zbrzeźniak. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008.

Ricoeur Paul. Intryga i historyczna opowieść. Tłum. Małgorzata Frankiewicz. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008.

Ricoeur Paul. O sobie samym jako innym. Tłum. Bogdan Chełstowski. Warszawa: PWN, 2005.

Rorty Richard i Gianni Vattimo. Przyszłość religii. tłum. Sławomir Królak. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.24.5
Data publikacji: 2018-07-15 18:42:10
Data złożenia artykułu: 2018-03-08 16:00:24

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jan Donimirski

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl