Nieciągłość myślenia w filozofii Emila Ciorana

Mateusz Rura

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawia się interpretację roli, jaką dla Cioranowskiego pojmowania filozofii spełnia nieciągłość znajdująca najpełniejszy wyraz w jego aforystyce. Punkt wyjścia stanowi wskazanie na temperament jako naczelne źródło filozofii Ciorana. Filozofia wywodzona z temperamentu nie może zawierać momentu refleksji rozumianego jako próba uzyskania dystansu względem bezpośrednio przeżywanej prawdy bycia. Z uwagi na wtórny charakter języka jest ona skazana na niepełną komunikowalność. Filozofia Ciorana stanowi zatem kompromis pomiędzy bezpośrednim a niekomunikowalnym „krzykiem” oraz wyobcowanym żargonem tradycyjnej filozofii. Myślenie nieciągłe, pozbawione reguł, nie troszczy się o immanentne sprzeczności oraz możliwość przerwania wnioskowania, lecz stanowi niejako splątanie odzwierciedlające temperament filozofa. Nie oznacza to całkowitego chaosu, lecz stworzenie sposobu komunikacji, którego głównymi wyznacznikami są zaczerpnięte z „krzyku” nieokreśloność i niepohamowanie.


Słowa kluczowe


Emil Cioran; nieciągłość; temperament; aforystyka; filozofia subiektywna; egzystencjalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cioran, Emil. Ćwiartowanie. Tłum. Ireneusz Kania. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2004.

Cioran, Emil. Księga złudzeń. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2004.

Cioran, Emil. Na szczytach rozpaczy. Tłum. Ireneusz Kania. Warszawa: Aletheia, 2007.

Cioran, Emil. O niedogodności narodzin. Tłum. Ireneusz Kania. Warszawa: Aletheia, 2008.

Cioran, Emil. Rozmowy z Cioranem. Tłum. Ireneusz Kania. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999.

Cioran, Emil. Sylogizmy goryczy. Tłum. Ireneusz Kania. Warszawa: Aletheia, 2008.

Cioran, Emil. Upadek w czas. Tłum. Ireneusz Kania. Warszawa: Aletheia, 2008.

Cioran, Emil. Wyznania i anatemy. Tłum. Krzysztof Jarosz. Kraków: Zielona Sowa, 2006.

Cioran, Emil. Zeszyty 1957-1972. Tłum. Ireneusz Kania. Warszawa: Aletheia, 2016.

Cioran, Emil. Zły demiurg. Tłum. Ireneusz Kania. Warszawa: Aletheia, 2008.

Cioran, Emil. Zmierzch myśli. Tłum. Anastazja Dwulit. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2004.

Dienstag, Joshua Foa. Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Moraru, Cornel. „Cioran – Breaking off Identity. A new Beginning”. Journal of Romanian Literary Studies, nr 1 (2011), s. 17-24.

Nietzsche, Friedrich. To rzekł Zaratustra. Tłum. Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła. Warszawa: Biblioteka GW, 2005.

James, William. Pragmatyzm. Tłum. Michał Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999.

Piechaczek, Sławomir. „Philosophia corporea jako ideał filozoficznego myślenia w ujęciu Emila Ciorana”. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 93, nr 1 (2015): 141–56.

Regier, Willis. „Cioran’s Nietzsche”, French Forum, nr 3/30 (2005): 75-86.

Safranski, Rüdiger. Zło. Dramat wolności. Tłum .Ireneusz Kania. Warszawa: Czytelnik, 1999.

Schopenhauer, Artur. W poszukiwaniu mądrości życia. Tłum. Jan Garewicz. T. II. Kęty: Antyk, 2004.

Sontag, Susan. Style radykalnej woli. Tłum. Dariusz Żukowski. Kraków: Karakter, 2018.

Szestow, Lew. Apoteoza niezakorzenienia. Tłum. Jacek Chmielewski. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2011.

Szestow, Lew. Ateny i Jerozolima. Tłum. Cezary Wodziński. Kraków: Znak, 2009.

Szestow, Lew. Wielkie wigilie. Tłum. Jacek Chmielewski. Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Kronos, 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2018.26.313-328
Data publikacji: 2019-07-30 20:19:17
Data złożenia artykułu: 2018-11-30 22:58:26

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Mateusz Rura

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl