Mary Wollstonecraft, czyli oświeceniowe początki feminizmu

Barbara Grabowska

Streszczenie w języku polskim


Mary Wollstonecraft, polemizując m.in. z J. J. Rousseau, odrzuca model osobnej edukacji dla chłopców i dla dziewczynek. Dowodzi, że to nie natura, lecz właśnie edu-kacja, kształtuje charaktery i zachowania dziewcząt w taki sposób, że stają się one isto-tami słabymi i nadmiernie emocjonalnymi. Kwestionuje obowiązujące wówczas wzorce kobiecości, które jej zdaniem niszczą zarówno ciało, jak i charakter dziewcząt i kobiet. Proponuje nowy, wspólny dla chłopców i dziewcząt, model nauczania i wychowania. Przekonuje, że dzięki temu kobiety nie tylko staną się szczęśliwsze, lecz także bardziej użyteczne dla swoich rodzin i całego społeczeństwa.


Słowa kluczowe


feminizm; protopfeminizm; kobiecość; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dupré B., 50 wielkich teorii, które powinieneś znać, tłum. G. Łuczkiewicz, PWN, Warszawa 2011.

Locke J., Myśli o wychowaniu, Ossolineum, Wrocław–Kraków 1959.

Hannam J., Feminizm, tłum. A. Kaflińska, Zysk i S-ka, Poznań 2010.

Ossowska M., Myśl moralna Oświecenia angielskiego, PWN, Warszawa 1966;

Putnam Tong R., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.

Rousseau J. J., Emil, t. 2, tłum. W. Husarski, Ossolineum, Wrocław 1955.

Szahaj A., Jakubowski M. N., Filozofia polityki, PWN, Warszawa 2005.

Środa M., Indywidualizm i jego krytycy, Fundacja ALETHEIA, Warsza-wa 2003.

Tood J., Mary Wollstonecraft a revolutionary life, Columbia University Press, New York 2000.

Wollstonecraft M., Wolanie o prawa kobiety, tłum. E. Bodal, M. Cichoń i in., Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2011.

Wollstonecraft M., Thoughts on the Education of Daughters, Woodstock Books, Oxford 1994.

Wollstonecraft M., Original Stories, Henry Frowde, London 1906.

Żegnałek Z., Wstęp, [w:] M. Wollstonecraft, Wołanie o prawa kobiety, Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2015.16.63
Data publikacji: 2016-03-21 00:00:09
Data złożenia artykułu: 2015-07-02 12:21:41

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Barbara Grabowska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl