Trzy spojrzenia na kulturę ponowoczesną

Halina Rarot

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały przedstawione trzy spojrzenia na obecny stan kultury ponowoczesnej. Pierwsze z nich, dość pesymistyczne i przyjmujące dwie odrębne formy, zostaje zderzone z zupełnie przeciwstawnym myśleniem optymistycznym, spotykanym raczej na gruncie nauk ścisłych. Na koniec tego trudnego dialogu autor próbuje zarysować możliwość sformułowania stanowiska dość pojednawczego, które nazywa pozytywną krytyką kulturową lub technorealizmem

Słowa kluczowe


dyskurs krytyczno-kulturowy; technoentuzjazm; pozytywna krytyka kulturowa; technorealizm.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białek, Jan. TECH: krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Kraków: Wydawnictwo Garda, 2018.

Bierdiajew, Mikołaj. „Człowiek i maszyna. Problem socjologii sztuki i metafizyki”. Put’ 1933, nr 38: 3–38 [we własnym przekładzie].

Błasiak, Zbigniew. „Sztuczna inteligencja zagrożeniem ludzkiej tożsamości? Głos w dyskusji nad kondycją człowieka pod koniec XX wieku”. Colloquia Communia 1999, nr 2 (69): 106–121.

Domańska, Ewa. „»Zwrot performatywny« we współczesnej humanistyce”. Teksty Drugie 2007, nr 5: 48–61.

Eyth, Max. „Poezja a technika”. W: Kultura techniki: studia i szkice. Tłum. Izabela i Sven Sellmer. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001 [nie podano stron].

Holmes, Neville. „Revising the Principles of Technorealism”. Computer 36, nr 1 (2003): 126–127. DOI: https:dx.doi.org/10.1109/MC.2003.1160065

Ilnicki, Rafał. Bóg cyborgów. Technika i transcendencja. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2011.

Januszkiewicz, Marek. „Czy mamy dziś kryzys humanistyki?” Znak 2009, nr 653: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6532009michal-januszkiewiczczy-mamy-dzis-kryzys-humanistyki (dostęp 02.02.2019).

Krajewski, Stanisław. „Czy matematyka jest nauką humanistyczną”. W: Michał Heller, Stanisław Krajewski. Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne?. Kraków: Wydawnictwo Copernicus Center Press, 2014.

Krzysztofek, Kazimierz. „Człowiek-społeczeństwo-technologie. Między humanizmem a trans-humanizmem i posthumanizmem”. Ethos 28, nr 3 (2015): 191–213. DOI: https://dx.doi.org/10.12887/28-2015-3-111-12

Lipowicz, Markus. „Od transcendencji człowieka do transgresji człowieczeństwa. Próba filozoficzno-socjologicznej konceptualizacji transhumanizmu”. Ethos 28, nr 3 (2015): 57–80. DOI: https://dx.doi.org/10.12887/28-2015-3-111-05

Łach, Tomasz. „Strach przed postępem – kilka uwag o nurtach antytechnicznych”. Kultura i Wartości 2012, nr 4: 33–43.

Postman, Neil. Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Tłum. Anna Tanalska-Dulęba. Warszawa: PIW, 1995.

Rarot, Halina. „Zagadnienie technorealizmu w kontekście ponowoczesnych przemian techno-logicznych”. W: Dylematy innowacyjności, red. Halina Rarot, 39–55. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.

Rarot, Halina. „Kryzys wartości duchowych i jego społeczne następstwa”. Kultura i Wartości 2018, nr 26: 158–176. DOI: https://dx.doi.org/ 10.17951/kw.2018.26.158-176

Schumaker, John F. „The demoralized mind”. New Internationalist 2016, nr 491: https://newint.org/columns/essays/2016/04/01/psycho-spiritual-crisis (dostęp 12.02.2019).

Watson, Sara M. „Toward a Constructive Technology Criticism.” Columbia Journalism Re-view 04.10.2016:

https://towcenter.gitbooks.io/constructive-technologycriticism/content/part_i_tech_criticism/ (dostęp 05.10.2018).

Wojnar, Irena. Humanistyczne przesłanki niepokoju. Warszawa: Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, 2016.

Vetulani, Jerzy. Piękno neurobiologii: komentarze, rozmowy. Kraków: Wydawnictwo Homini, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2019.27.37-52
Data publikacji: 2019-07-30 20:19:17
Data złożenia artykułu: 2019-03-18 16:52:26

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Halina Rarot

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl