Co się kryje za kulisami przekładu dialogów Platona i książki „Uczeń Twardowskiego”?

Teresa Rzepa

Streszczenie w języku polskim


Na podstawie analizy fragmentów listów Władysława Witwickiego i jego komentarzy do Platońskich dialogów dokonuję opisu stosowanych przez niego technik manipulacyjnych. Jednocześnie sugeruję, że Andrzej Nowicki, traktujący swego nauczyciela – Witwickiego – jako istotnie modulującego jego osobowość, przejął i wykorzystał te techniki w książce „Uczeń Twardowskiego”.

Słowa kluczowe


techniki manipulacji; relacje „autor – narrator”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brak bibliografii
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.5.21
Data publikacji: 2015-07-07 00:24:23
Data złożenia artykułu: 2015-07-05 14:01:28

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Teresa Rzepa

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl