Inkontrologiczna koncepcja wzajemności Andrzeja Rusława Nowickiego

Janusz Łukaszyński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia zagadnienie wzajemności w kontekście inkontrologii Andrzeja Nowickiego. Wzajemność to jedno z centralnych zagadnień wielu koncepcji wyjaśniających stosunki społeczne. W teorii wymiany społecznej wzajemność odnoszona jest do wymiany. W filozofii spotkania jest inaczej, tu wzajemność nie oznacza już wymiany. Różne wersje filozofii spotkania łączy warunek aktualnej wzajemności, polegającej na obustronnym, trwałym przekształceniu osobowości spotykających się osób. A. Nowicki, tworząc własną koncepcję filozofii spotkania – inkontrologię, znalazł się w gronie wielu wybitnych myślicieli zajmujących się wzajemnością. Odkrył wartość wzajemności, jako historyk filozofii, m. in. u takich filozofów, jak G. Bruno, J. C. Vanini, G. Fracastoro. A. Nowicki dostrzegł też znaczenie pojęcia wzajemność dla poglądów W. Witwickiego. Teorię tę wykorzystał również, tworząc własny podział spotkań z portretem.


Słowa kluczowe


Andrzej Nowicki; inkontrologia; wzajemność; zasada wzajemności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brak bibliografii
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.5.79
Data publikacji: 2015-07-07 00:24:25
Data złożenia artykułu: 2015-07-05 14:43:51

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Janusz Łukaszyński

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl