Pawła Florenskiego sympatie i antypatie filozoficzne

Justyna Kroczak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą wskazania źródeł inspiracji i treści krytyki filozoficznej rosyjskiego myśliciela Pawła Florenskiego oraz ich wpływu na kształtowanie się jego własnej filozofii. Stanowi to temat nieco kontrowersyjny, o czym świadczy m.in. przywoływany przeze mnie artykuł, jaki napisał niemiecki badacz Michael Hagemeister. Dwuznaczność konstrukcji intelektualnych Florenskiego, ich „genialność” a zarazem „nieludzkość” (według opinii niektórych badaczy i krytyków), jak się wydaje, wynika z inspiracji platonizmem i prawosławiem (swoiście rozumianym) oraz krytyki kantyzmu
uosabiającego racjonalizm zachodnioeuropejski (według filozofa przeciwstawny duszy rosyjskiej).

Słowa kluczowe


Paweł Florenski; Kant; Hagemeister; Serapion Maszkin; symbol; Platon

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Achutin A. W., Sofija i czort (Kant pered licom russkoj religioznoj metafiziki), „Woprosy Filosofii” 1990, nr 1.

Archimandrit Innokentij, O tworczeskom puti swiaszczennika Pawła Fłorenskogo, „Żurnał Moskowskoj Patriarchii” 1982, nr 4.

Bierdiajew N. A., Wozrożdenie prawosławija, [w:] tenże, Mutnye liki. Tipy religioznoj mysli w Rossii, Kanon, Moskwa 2004.

Bułgakow S. M., Swiaszczennik o. Paweł Fłorenskij, [w:] tenże, Soczinienija w dwuch tomach, t. 1, Nauka, Moskwa 1993.

Dobieszewski J., Tendencja neoplatońska w filozofii rosyjskiej, [w:] Granice Europy, granice filozofii, red. W. Rydzewski, L. Augustyn, Wydawnicto UJ, Kraków 2007.

Evdokimov P., Poznanie Boga w tradycji wschodniej. Patrystyka, liturgia, ikonografia, tłum. A. Liduchowska, Wydawnictwo M, Kraków 1996.

Florenskij segodnia: tri toczki zrenija, „Woprosy Filosofii” 1997, nr 5.

Fłorenskij P. A., Filosofija kul’ta (opyt prawosławnoj antropodicei), Mysl’, Moskwa 2004.

Fłorenskij P. A., Mnimosti w geometrii, URSS, Moskwa 2004.

Fłorenskij P. A., Detjam moim. Wospominanija proszłych dniej, [w:] tenże, Imiena, Eksmo Press, Moskwa 2008.

Fłorenskij P. A., Dogmat i dogmatika, [w:] tenże, Soczinienija w czetyrech tomach, t. 1, Mysl’, Moskwa 1994.

Achutin A. W., Sofija i czort (Kant pered licom russkoj religioznoj metafiziki), „Woprosy Filosofii” 1990, nr 1.

Archimandrit Innokentij, O tworczeskom puti swiaszczennika Pawła Fłorenskogo, „Żurnał Moskowskoj Patriarchii” 1982, nr 4.

Bierdiajew N. A., Wozrożdenie prawosławija, [w:] tenże, Mutnye liki. Tipy religioznoj mysli w Rossii, Kanon, Moskwa 2004.

Bułgakow S. M., Swiaszczennik o. Paweł Fłorenskij, [w:] tenże, Soczinienija w dwuch tomach, t. 1, Nauka, Moskwa 1993.

Dobieszewski J., Tendencja neoplatońska w filozofii rosyjskiej, [w:] Granice Europy, granice filozofii, red. W. Rydzewski, L. Augustyn, Wydawnicto UJ, Kraków 2007.

Evdokimov P., Poznanie Boga w tradycji wschodniej. Patrystyka, liturgia, ikonografia, tłum. A. Liduchowska, Wydawnictwo M, Kraków 1996.

Florenskij segodnia: tri toczki zrenija, „Woprosy Filosofii” 1997, nr 5.

Fłorenskij P. A., Filosofija kul’ta (opyt prawosławnoj antropodicei), Mysl’, Moskwa 2004.

Fłorenskij P. A., Mnimosti w geometrii, URSS, Moskwa 2004.

Fłorenskij P. A., Detjam moim. Wospominanija proszłych dniej, [w:] tenże, Imiena, Eksmo Press, Moskwa 2008.

Fłorenskij P. A., Dogmat i dogmatika, [w:] tenże, Soczinienija w czetyrech tomach, t. 1, Mysl’, Moskwa 1994.

Seiling J., Kant’s Third Antinomy and Spinoza’s Substance in the Sophiology of Florenskii and Bulgakov, http://www.oocities.

com/sbulgakovsociety/seiling_florensk_conf_final.rtf [12.06.2013].

Špidlik T., Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000.

Tichołaz A., Platonizm w Rosji, tłum. H. Rarot, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijnofilozoficznego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.

Woronkowa L.P., Mirowozzrenie P.A. Fłorenskogo, „Westnik Mos-kowskogo Uniwersiteta” 1989, nr 1.

Zenkowskij W. W., Istorija russkoj filosofii, Raritet, Moskwa 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.7.103
Data publikacji: 2015-07-07 01:57:12
Data złożenia artykułu: 2015-07-05 22:26:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 355
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Justyna Kroczak

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl