Autor - szczegóły

Zioła, Daniel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Historii Społeczeństw Antycznych, Polska