Autor - szczegóły

Zdybel, Jolanta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut Filozofii, Polska