Autor - szczegóły

Michał Bochen, Paweł Sikora,, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut Filozofii