Autor - szczegóły

Jędrczak, Stanisław, Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych